Hankkeet uusien vientimarkkinoiden avaamiseksi

Uusien vientimarkkinoiden avaaminen vaihtelee vietävän elintarvikkeen ja kohdemaan mukaan. Pääsääntöisesti EU:n ulkopuolisten markkina-alueiden avaaminen suomalaisille elintarvikkeille on haastavaa. Erityisen haasteellista tämä on eläimistä saatavien elintarvikkeiden (liha, kala, maito) osalta.

Viennin käynnistyminen edellyttää usein Suomen ja kohdemaan viranomaisten välillä käytäviä neuvotteluja ja laajojen selvitysten laatimista. Viennin kohdemaa on usein kiinnostunut arvioimaan tuotteesta riippuen Suomen eläin- tai kasvitautitilannetta, elintarviketurvallisuutta, elintarviketeollisuuden tuotantoprosesseja ja vientituotteisiin kohdistuvaa valvontaa, ennen kuin vienti voi alkaa.

Hallituksen elintarvikeviennin kärkihankkeet

Viennin edistäminen kuuluu nykyiseen hallitusohjelmaan, ja Sipilän hallitus on huomioinut elintarvikkeiden viennin kärkihankkeissaanEvira on hallitusohjelman mukaisesti sitoutunut edistämään kolmea elintarvikkeiden vientiin kohdistuvaa kärkihanketta. Kärkihankkeiden tavoitteena on

MMM:n määräraha elintarvikeviennin edistämiseksi

Evira on edistänyt eläimistä saatavia elintarvikkeita (liha, kala ja maito) koskevia markkinoillepääsyhankkeita maa- ja metsätalousministeriön myöntämällä määrärahalla 1.8.2015 alkaen. Lisärahaa on myönnetty vuoden 2017 loppuun saakka.

Vientiyritykset, Elintarviketeollisuusliitto ETL, maa- ja metsätalousministeriön ja Evira päättävät yhdessä, missä järjestyksessä markkinoillepääsyhankkeita viedään eteenpäin. Ensisijaisesti edistettävät hankkeet valikoidaan elintarvikesektorin vientitoimijoiden prioriteettilistalta. 

MMM:n määrärahalla edistettävät hankkeet ja hallitusohjelman kärkihankkeet ovat viejille maksuttomia.

Tutustu myös muihin Eviran vientitiimin tarjoamiin vientipalveluihin. Näitä ovat mm. viennissä käytettävien terveystodistusten laadinta ja vientitarkastukset.

Aiheet: