Vienti EU:n ulkopuolelle

Tervetuloa elintarvikeviennin sivustolle. Näille sivuille olemme koonneet tietoa suomalaisille elintarvikkeiden viejille ja elintarvikevientiä valvoville viranomaisille.

Sivuiltamme löytyy myös englanninkielinen osio Interested in Finnish Food? - Find out more!, jonne olemme koonneet tietoa Suomesta elintarvikkeiden vientimaana, erityisesti elintarviketurvallisuuden näkökulmasta. Englanninkielinen osio on suunnattu ensisijaisesti kohdemaiden yhteistyökumppaneille, suomalaisten elintarvikkeiden ostajille ja kohdemaiden viranomaisille.

Evira mukana vienninedistämisponnisteluissa

Evira osaltaan edistää ja mahdollistaa suomalaisten elintarvikkeiden vientiä Suomesta EU:n ulkopuolelle. Erityisosaamisemme ja asiantuntijuutemme liittyy ensisijaisesti suomalaisten elintarvikkeiden turvallisuuteen. Vientitoimintamme perustuu luotettavaan ja suunnitelmalliseen tekemiseen.

Evira on tunnettu, tunnustettu ja luotettava viranomaiskumppani niin Suomessa, EU:ssa kuin EU:n ulkopuolellakin.Toimimme avoimessa yhteistyössä suomalaisen elintarviketeollisuuden kanssa.

Eviran vientiin liittyvä toiminta jakautuu kahteen isoon kokonaisuuteen: uuden viennin käynnistämiseen ja olemassa olevan viennin turvaamiseen.

Uusien vientimarkkinoiden avaaminen suomalaisille elintarvikkeille

Viennin edistäminen kuuluu nykyiseen hallitusohjelmaan ja Sipilän hallitus on huomioinut elintarvikkeiden viennin kärkihankkeissaan

Evira on sitoutunut edistämään kolmea elintarvikkeiden vientiin kohdistuvaa kärkihanketta.
Tavoitteena on:

  • edistää useita eri kohdemaiden maito-, liha- ja kalastustuotteita koskevia markkinoillepääsyhankkeita, 
  • käynnistää toimijoille kustannusvapaasti vientivalvontajärjestelmiä ja 
  • lisätä pienten ja keskisuurten elintarviketoimijoiden vientiosaamista.

Uusien vientimarkkinoiden avaaminen vaihtelee vietävän elintarvikkeen ja kohdemaan mukaan. Pääsääntöisesti EU:n ulkopuolisten markkina-alueiden avaaminen suomalaisille elintarvikkeille on haastavaa. Erityisen haasteellista tämä on eläimistä saatavien elintarvikkeiden osalta.

Viennin käynnistyminen edellyttää usein Suomen ja kohdemaan viranomaisten välillä käytäviä neuvotteluja ja laajojen selvitysten laatimista. Viennin kohdemaa on usein kiinnostunut arvioimaan tuotteesta riippuen Suomen eläin- tai kasvitautitilannetta, elintarviketurvallisuutta, elintarviketeollisuuden tuotantoprosesseja ja vientituotteisiin kohdistuvaa valvontaa ennen kuin vienti voi alkaa.

Olemassa olevien vientimarkkinoiden turvaaminen

Olemassa oleva vienti turvataan toimimalla kohdemaan asettamien vaatimusten mukaisesti. Nämä vaatimukset voivat joidenkin kohdemaiden osalta ja tuotekohtaisesti ylittää Euroopan unionin ja Suomen vaatimukset, joiden mukaisesti suomalaiset toimijat toimivat.

Jos näitä ”ylimääräisiä” kohdemaan asettamia vaatimuksia on paljon, niiden huomioiminen tuotannossa ja viranomaisvalvonnassa vie myös ylimääräistä omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan aikaa. Viennin kohdemaalle on voitava osoittaa, että Suomessa noudatetaan kohdemaan asettamia vaatimuksia.

Tietoa eri vientimaista ja -todistuksista löytyy Kontti - Maakohtaista tietoa -sivustoltamme.

Aiheet: