Rekisteri elävien eläinten ja eläimistä saatujen tuotteiden viejistä

Eläviä eläimiä ja eläimistä saatuja tuotteita saa viedä Suomesta EU:n ulkopuolelle vain Eviran ylläpitämään rekisteriin ilmoittautuneet viejät (jäljempänä "viejärekisteri").

Viejä ei saa ilmoittautumisen jälkeen automaattisesti lupaa tai vientihyväksyntää viedä eläimiä tai eläinperäisiä tuotteita ilmoittamiinsa kohdemaihin. Vientihyväksynnästä päättää aina kohdemaan viranomainen.

Ilmoittautuminen on maksutonta. Rekisteröitymistiedot ovat voimassa 3 vuotta ilmoituksen jättämisestä. Rekisteriin ilmoittautuneet viejät saavat Eviralta ajankohtaista tietoa mm. käynnissä olevista markkinoillepääsyhankkeista ja rajoituksista, joita eri kohdemaat ovat asettaneet eläintautien leviämisen estämiseksi.  

Rekisteröitymisvaatimus koskee viejiä, jotka vievät EU:n ulkopuolelle lähinnä kaupallisessa tarkoituksessa

  • eläviä eläimiä
  • sukusoluja ja alkioita
  • eläimistä saatavia elintarvikkeita
  • eläimistä saatavia sivutuotteita (ml. sivutuotteista johdetut tuotteet ja niitä sisältävät rehuseokset)

Rekisteröitymistä ei edellytetä silloin, kun

  • yksityishenkilö kuljettaa tai lähettää lemmikkieläimensä EU:n ulkopuolelle
  • yksityishenkilö kuljettaa mukanaan tai lähettää vähäisen määrän eläimistä saatuja tuotteita muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen (tuliaiset, eväät, lähetykset yksityishenkilöltä toiselle)
  • eläimistä saatuja tuotteita kuljetetaan tai lähetetään näytteiksi vähäisiä määriä
  • eläimet viedään Suomesta pois väliaikaisen maassaolon jälkeen (sirkuseläimet, rekikoirat, eläinnäyttelyihin ja -kilpailuihin tuodut eläimet)
  • eläviä eläimiä tai elämistä saatuja tuotteita kuljetetaan Suomen kautta (toisesta EU-maasta tai EU:n ulkopuolisesta maasta Suomen alueen kautta edelleen EU:n ulkopuolelle kuljetettavat elävät eläimet ja elämistä saatavat tuotteet)

Rekisteri on tarkoitettu yksinomaan kansalliseen käyttöön työkaluksi, jolla mahdollistetaan toimijoiden ja viranomaisten välinen tiedonvaihto ja vientivalvonnan toimivuus. Rekisteröitymisvaatimus perustuu kansalliseen eläintautilakiin (441/2013 70 §).

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Aiheet: