Eviran vientitiimi palveluksessasi

Evira edistää osaltaan suomalaisten elintarvikkeiden vientiä. Eviran vientitiimi tarjoaa palveluita, joilla turvataan olemassa olevia vientimarkkinoita ja mahdollistetaan uusien vientimarkkinoiden avaaminen.

Vientiä tukeva toimintamme perustuu luotettavaan ja suunnitelmalliseen tekemiseen. Evira on tunnettu ja luotettava viranomaiskumppani niin Suomessa, EU:ssa kuin EU:n ulkopuolellakin. Erityisosaamisemme ja asiantuntijuutemme liittyvät ensisijaisesti suomalaisten elintarvikkeiden turvallisuuteen sekä eläin- ja kasvitauteihin.

Viennin edistäminen kuuluu nykyiseen hallitusohjelmaan, jossa elintarvikevientiä edistetään ns. kärkihankkeilla. Kärkihankkeiden palvelut ovat viejille maksuttomia. Muista palveluista laskutetaan viennin maksutaulukon mukaan.

Aiheet: