Uusien vientimarkkinoiden avaaminen

Uusien vientimarkkinoiden avaamisprosessi vaihtelee vietävän elintarvikkeen ja kohdemaan mukaan. Viennin kohdemaa on usein kiinnostunut arvioimaan Suomen eläin- tai kasvitautitilannetta, elintarviketurvallisuutta, elintarviketeollisuuden tuotantoprosesseja ja vientituotteisiin kohdistuvaa valvontaa ennen kuin vienti voi alkaa.

Erityisesti eläinperäisten tuotteiden viennin käynnistyminen edellyttää usein Suomen ja kohdemaan viranomaisten välillä käytäviä neuvotteluja, laajojen vientiselvitysten laatimista Evirassa sekä tarkastuskäyntiä viejän tiloissa. Kohdemaan kanssa neuvotellaan mm. viennissä käytettävästä eläinlääkintötodistuksesta.

Vientiselvityksissä vastataan kohdemaan kysymyksiin mm. Suomen eläintauti- ja elintarviketurvallisuustilanteesta, lainsäädännöstä ja valvontajärjestelmistä. Kohdemaan lähettämä kysely voi olla hyvinkin laaja ja sisältää yksityiskohtaisia kysymyksiä, kuten pitopaikkakohtaisia tietoja eläimistä tai eläinlääkäreiden jatkokoulutukseen liittyvien kurssien nimiä.

Evira edistää elintarvikeketjun tuotteita koskevia markkinoillepääsyhankkeita yhtenä viennin kärkihankkeena. Viejälle maksuttomat kärkihankkeet ovat käynnissä vuoden 2018 loppuun saakka. Muista markkinoillepääsyhankkeista laskutetaan viennin maksutaulukon mukaan.

Kärkihankkeiden aikana avautuneet markkinat Karkihankelogo

 • Etelä-Afrikka: kalastustuotteet (2017), maitotuotteet (2017), sikaperäinen PAP (2017), siipikarjaperäinen PAP (2018)
 • Hongkong: naudanliha (2017), muna ja munatuotteet (2017)
 • Japani: siipikarjanliha (2017), muna ja munatuotteet (2018)
 • Sambia: kalastustuotteet (2017), lihatuotteet (2017), maitotuotteet (2017)

Käynnissä olevat markkinoillepääsyhankkeet

Kohdemaihin käsiteltäväksi toimitetut vientiselvitykset

 • Etelä-Afrikka: sianliha (2015), siipikarjanliha (2015)
 • Etelä-Korea: siipikarjanliha (2016), kananmuna (2017), munatuotteet (2017), siitosmunat (2017), untuvikot (2017), jäätelö (2018)
 • Filippiinit: sianliha (2017), siipikarjanliha (2017)
 • Indonesia: maitotuotteet (2016)
 • Japani: BSE/nauta (2017), nauta/elintarvikehygienia (2018), lihatuotteet (2018)
 • Kiina: kalastustuotteet (2015), BSE/nauta (2016), rehu (2018), siipikarjanliha (2018)
 • Singapore: siipikarjanliha (2016), jäähdytetty sianliha (2017)
 • Venäjä: kalastustuotteet (2017), maitotuotteet (2017), siipikarjanliha (2017), märehtijät (2017)

Evirassa valmisteilla olevat vientiselvitykset

 • Taiwan: sianliha

Yritykset, Elintarviketeollisuusliitto, maa- ja metsätalousministeriö ja Evira päättävät yhdessä, missä järjestyksessä markkinoillepääsy-hankkeita viedään eteenpäin.

Ensisijaisesti edistettävät hankkeet valikoidaan elintarvikesektorin vientitoimijoiden prioriteettilistalta.

Aiheet: