Hallituksen kärkihankkeet

Viennin edistäminen kuuluu nykyiseen hallitusohjelmaan, ja Sipilän hallitus on huomioinut elintarvikkeiden viennin kärkihankkeissaan. Evira on sitoutunut edistämään kolmea elintarvikkeiden vientiin kohdistuvaa kärkihanketta.

Eviran kärkihankkeiden tavoitteena on:

KarkihankeleimaKärkihankkeet jatkuvat vuoden 2018 loppuun saakka. Hankkeiden palvelut ovat viejille maksuttomia. Tutustu myös muihin Eviran vientitiimin tarjoamiin palveluihin. Näitä ovat mm. viennissä käytettävien todistusmallien laadinta ja vientitarkastukset.

Lisätietoja kärkihankkeista: