Koulutukset yrityksille ja vientivalvonnalle

Eviran vientitiimi järjestää vuosittain vientikoulutusta yrityksille ja vientivalvonnalle. Pyrimme järjestämään kaikkiin tilaisuuksiimme mahdollisuuden etäosallistumiseen. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

Koulutukset vuonna 2018

Verkkokoulutus ja -tentit

Tulossa verkkokoulutusta (syksy 2018):

  • Vientivalvonnan perusteet
  • Sähköisen eCert -todistusjärjestelmän käyttö
  • Virallisen todistusten myöntäminen

Koulutukset vuonna 2017

Verkkokoulutus: Euraasian talousliitto ja Kiina

  1. Euraasian talousliitto ja Kiina: OIVA-rivit elintarvikeviennissä
  2. Kiina: uudet sähköiset tiedonsiirtojärjestelmät eCert ja eControl 

Verkkokoulutus on rajattu vientilaitoksia valvoville virkaeläinlääkäreille ja viranomaisille. Koulutusosiot ovat osa Euraasian talousliiton ja Kiinan-viennin valvontajärjestelmiä. Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena Eviranetin suljetussa työtilassa. Koulutus jakautuu itsenäiseen verkkomateriaaliopiskeluun ja työtilassa tapahtuviin keskusteluihin.

Järjestämme myös muuta verkkokoulutusta Euraasian talousliittoon ja Kiinaan vieville elintarvikealan laitoksille ja valvonnalle. Tiedotamme koulutuksista erikseen sähköpostitse.

Tiedustelut: Riitta Rahkila kiina[at]evira.fi ja Asta Komulainen euraasia[at]evira.fi

Peruskoulutusta vientiä aloitteville toimijoille

Osa koulutuksistamme on suunnattu erityisesti vientitoimintaansa aloitteleville yrityksille. Olemme mukana erilaisissa pk-yrityksille järjestettävissä tapahtumissa. Tarjoamme neuvontaa, koulutusta ja käytännön valmennusta yrityksille ja heitä valvoville viranomaisille.

Syventävää koulutusta vientikonkareille

Osaan koulutuksistamme olemme joutuneet rajaamaan osallistumismahdollisuutta. Koulutuksen kohderyhmä on tällöin yleensä tiettyihin kohdemaihin vientiin jo hyväksytyt laitokset ja näitä elintarvikelaitoksia valvovat viranomaiset.

Aiheet: