Vientikoulutukset

Eviran vientitiimi järjestää vuosittain vientikoulutusta toimijoille ja vientivalvonnalle. Pyrimme järjestämään kaikkiin tilaisuuksiimme mahdollisuuden etäosallistumiseen. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia.

Peruskoulutusta vientiä aloitteville toimijoille

Osa koulutuksistamme on suunnattu erityisesti vientitoimintaansa aloitteleville yrityksille. Olemme mukana erilaisissa pk-yrityksille järjestettävissä tapahtumissa. Tarjoamme neuvontaa, koulutusta ja käytännön valmennusta yrityksille ja heitä valvoville viranomaisille.

Syventävää koulutusta vientikonkareille

Osaan koulutuksistamme olemme joutuneet rajaamaan osallistumismahdollisuutta. Koulutuksen kohderyhmä on tällöin yleensä tiettyihin kohdemaihin vientiin jo hyväksytyt laitokset ja näitä elintarvikelaitoksia valvovat viranomaiset.

Koulutukset vuonna 2018

Kevät

Syksy

Vientivalvontajärjestelmiä koskevat koulutukset ja tapahtumat:

  • Euraasian talousliitto ja Kiina -vientivalvonnan koulutuspäivä: 4.10.2018
  • Kiina ja USA -viennin neuvottelupäivät: 11.10.2018

Verkkokoulutus ja -tentit

  • Testaa ja ylläpidä osaamistasi: Euraasian talousliiton -viennin verkkotentti (kevät ja syksy 2018)

Verkkotentti on tarkoitettu uusille/konkari virkaeläinlääkäreille ja heidän sijaisilleen, jotka myöntävät eläinlääkintötodistuksia Euraasian talousliiton -vientiin. Virkaeläinlääkärit voivat suorittaa tentin valvonnan sisäisessä intranetinssä. Tenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Lisätiedustelut sähköpostitse: Euraasian talousliiton -viennin ohjaus.

  • Tulossa verkkokoulutusta kevät & syksy 2018:

Vientivalvonnan perusteet (kevät 2018)

TRACES-järjestelmä viennissä (kevät 2018)

Sähköisen eCert -todistusjärjestelmän käyttö (kevät 2018)

Virallisen todistusten myöntäminen (syksy 2018)

 

Aiheet: