Olemassa olevien vientimarkkinoiden turvaaminen

Olemassa olevan viennin turvaamiseen voi sisältyä Eviran toimesta mm. auditointi- ja tarkastuskäyntejä laitoksissa ja eläinlääkintötodistusmallien laatimista ja muokkaamista. Lisäksi kohdemaiden viranomaisten kanssa käydään kirjeenvaihtoa eri asiayhteyksiin liittyen toimijan asian edistämiseksi. Lähtökohtaisesti nämä palvelut ovat maksullisia ja ne laskutetaan viennin maksutaulukon mukaan suoritekohtaisesti.

Vientivalvontajärjestelmät

Kiina, USA ja Euraasian talousliitto (Armenia, Kazakstan, Kirgisia, Valko-Venäjä ja Venäjä) edellyttävät joidenkin, erit. eläinperäisten tuotteiden osalta Eviran tekemää säännöllistä valvontaa / auditointia sekä raportointia valvonnan tuloksista, jotta vienti saa jatkua. Eviralla on tätä varten alueittaiset vientivalvontajärjestelmät. Niiden laitosten, joista viedään tai aiotaan viedä vientivalvontajärjestelmään velvoittavia tuotteita ko. maihin täytyy kuulua näihin järjestelmiin. Laitokset kuuluvat silloin erityisen, Suomen ja EU:n vaatimuksiin nähden ylimääräisen valvonnan piiriin.

Lisätietoa vientivalvontajärjestelmistä:

Aiheet: