Vientineuvontaa pk-yrityksille

Eviran pk-vientihankkeen tarkoituksena on lisätä elintarvikealan pk-yritysten vientivalmiuksia. Hankkeessa tarjotaan neuvontaa, opastusta ja käytännön valmennusta yrityksille ja heitä valvoville viranomaisille. Neuvonnan tueksi laaditaan verkkomateriaalia ja järjestetään vientikoulutuksia.

Hankkeen tavoitteena on:

  • lisätä pk-yritysten ymmärrystä ja osaamista elintarvikeviennin viranomaisvaatimuksista
  • löytää ratkaisuja vientiin liittyviin ongelmiin
  • kartoittaa kolmansien maiden tuoteryhmäkohtaisia vientiehtoja
  • tunnistaa viranomaisvaatimuksiltaan ja markkinoiltaan kiinnostavia kohdemaita

Tervetuloa mukaan!

Pk-vientihankkeen kohderyhmään kuuluvat kaikki pienet ja keskisuuret elintarvikealan yritykset, jotka vievät tai haluavat viedä tuotteitaan EU:n sisämarkkinoille tai EU:n ulkopuolisiin maihin. Elintarvikealan yrittäjien, valvojien ja kaikkien vienninedistämistyötä tekevien tahojen toivotaan osallistuvan hankkeeseen aktiivisesti. Yrittäjä, vastaa elintarvikeviennin kyselyymme! 

Hankkeen työparina toimivat Sanna Kiuru ja Saara Pietilä. Lähetä meille sähköpostia yhteiseen osoitteeseemme pk-vienti(at)evira.fi ja

  • kysy elintarvikeviennistä
  • tuo esiin tarpeita ja toivomuksia elintarvikeviennin neuvonnan ja muiden palveluiden suhteen
  • kerro, millaisia vientiin liittyviä suunnitelmia ja kokemuksia yrityksellänne

Tilaa hankkeen ja Eviran vientitiimin kuulumiset sähköpostiisi täältä (ajankohtaista viennistä).Kärkihankeleima

 

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

AJANKOHTAISTA

Aiheet: