Olemassa olevien vientimarkkinoiden turvaaminen

Olemassa olevan viennin valvontapalveluihin voi sisältyä Eviran toimesta auditointi- ja tarkastuskäyntejä laitoksissa, eläinlääkintötodistusmallien laatimista ja muokkaamista sekä eri asiayhteyksiin liittyvää kolmannen maan viranomaisten kanssa toimijan asian edistämiseksi käytävää kirjeenvaihtoa. Lähtökohtaisesti nämä palvelut ovat maksullisia ja ne laskutetaan  viennin maksutaulukon mukaan suoritekohtaisesti.

Kiinan ja Euraasian talousliiton -viennin vientivalvontajärjestelmät

Euraasian talousliittoon kuuluvat Armenia, Kazakstan, Kirgisia, Valko-Venäjä ja Venäjä.

Kiina ja Euraasian talousliitto edellyttävät Eviralta erityisiä vientilaitoksiin kohdistuvia vientivalvontajärjestelmiä. Niiden laitosten, joista viedään tai aiotaan viedä tuotteita Kiinaan tai Euraasian talousliiton alueelle täytyy kuulua ko. järjestelmiin. Ne kuuluvat silloin erityisen, Suomen ja EU:n vaatimuksiin nähden ylimääräisen valvonnan piiriin.

Vientivalvontajärjestelmän valvonta suoritetaan paikallisen valvojan toimesta Oiva-järjestelmään ei-julkisille riveille ohjeen 18518/1 mukaisesti.

Vientivalvontajärjestelmiin kuulumisesta laitoksilta veloitetaan vuosimaksu. Vuosimaksun suuruus määräytyy järjestelmiin osallistuvien laitosten lukumäärän mukaan. Maksulla ei pyritä saamaa voittoa, vaan sillä katetaan valvontajärjestelmien ylläpitämisestä koituvat kulut.  Mitä enemmän laitoksia järjestelmiin liittyy, sitä pienempi on laitoskohtainen maksu. Vuoden 2016 maksu on 3 025 €/laitos.

Seuraavat maksulliset tehtävät rahoitetaan laitosten vuosimaksuilla:

  • Kiinan tai Euraasian talousliiton valvontajärjestelmien edellyttämät Eviran vuosittaisen vientivalvontasuunnitelman mukaiset auditointi- ja tarkastuskäynnit
  • Eviran suorittamat tarkastuskäynnit Eviran kulujen osalta, kun mukana myös kolmansien maiden viranomaisia
  • kirje/ sähköposti kolmannen maan viranomaiselle esim. muuttuneista tiedoista ja muu laitoksen aloitteesta/laitoksen toiminnan vuoksi laadittu kirje/sähköposti/ asiakirja, joka on tarkoitettu kolmannen maan viranomaiselle
  • eläinlääkintodistusmallien ajan tasalla pitäminen
  • toimijoiden ja valvojien ohjaus ja neuvonta
  • valvojien säännöllinen koulutus ja perehdyttäminen vientivalvontajärjestelmien vaatimuksiin sekä yleisluonteinen laitoskohtainen ohjeistus
  • vuosittainen raportointi Kiinan ja Euraasian talousliiton viranomaisille valvontajärjestelmien toimivuudesta noudattaen maidenvälisiä sopimuksia.

On huomattava, että vuosimaksun lisäksi toimijoille voi tulla kuluja maksettavaksi kolmansien maiden tekemistä tarkastuksista, jos Euraasian talousliiton tai Kiinan viranomaiset eivät itse maksa Suomen sisäisiä matka- ja majoituskulujaan.

On myös huomattava, että uuden laitoksen hyväksyntä Venäjän-vientiin hyväksyttyjen laitosten listalle voi kestää kauan, mutta listoille pääsyä odottavat laitokset edellyttävät kuitenkin valvontatoimenpiteitä. Siksi myös näiden laitosten osalta lähtökohtaisesti peritään vientivalvontajärjestelmään kuulumisesta maksua. Hyväksyminen vientiin ei ole odotusvaiheessa enää kiinni Eviran toimenpiteistä, vaan kysymys on Euraasian talousliiton viranomaisen tarkastuksen ja päätöksen odottamisesta. Vientihyväksyntäprosessi on kuvattu Eviran ohjeessa 18507.

Vientihyväksyntää Venäjälle odottavien laitosten valvontajärjestelmämaksu on 10 % hyväksynnän saaneen laitoksen laitoskohtaisesta järjestelmämaksusta. Maksu nousee hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden alusta hyväksyttyjen laitosten tasolle. Vuonna 2016 ei kuitenkaan peritä maksua laitoshyväksyntää odottavilta laitoksilta, koska Venäjän asettamien poliittisten vastapakotteiden johdosta uusien laitosten hyväksyminen ei ole ollut mahdollista.

Kiinan viranomaiset ovat edellyttäneet vientihyväksyntää hakeneen laitoksen kuuluvan Kiinan vientivalvontajärjestelmään, vaikka laitos ei olisikaan vielä päässyt Kiinan vientihyväksyttyjen laitosten listalle. Kiinan hyväksyntää odottavat laitokset maksavat siten täysimääräisen valvontajärjestelmämaksun heti vuoden 2016 alusta alkaen.

Armenian, Kazakstanin, Kirgisian tai Valko-Venäjän laitoslistoille hakevien laitosten osalta vuosimaksua aletaan periä vasta vientihyväksynnän saamista seuraavan vuoden alusta.

Aiheet: