KONTTI – Maakohtaista tietoa

Sivun alaosan taulukosta voit etsiä tietoa maanosan, maan tai tuotteiden perusteella. Linkkien kautta saat lisätietoa eri maiden ja Suomen välisessä kaupassa sovellettavista elintarvikeviennin sopimuksista, vaatimuksista eri tuotteille, vientiin hyväksytyistä yrityksistä, viennin rajoituksista ja käytössä olevista terveystodistuksista.

Markkinoillepääsy-sarake

 • 1–2 = Vienti on mahdollista
  • ❶ terveystodistuksella; ei erityisiä kohdemaan viranomaisen asettamia vaatimuksia. Ota yhteys kunnalliseen valvontaviranomaiseen.
  • ❷ kun kohdemaan viranomaiset ovat hyväksyneet viejälaitoksen. Ota yhteys Eviraan.
 • 3–4 = Vienti ei ole vielä mahdollista
  • ❸ neuvottelut markkinoillepääsystä ovat kesken
  • ❹ viennin aloittaminen vaatisi markkinoillepääsyhankkeen
 • Θ = Vienti mahdotonta: kohdemaan tämänhetkisiä vaatimuksia mahdotonta täyttää.
 • ? = Vientiedellytyksistä ei ole tietoa.

Todistusmallit-sarake

 • FI = todistuksesta sovittu Suomen ja kohdemaan viranomaisen kesken. Todistusmalli Kontissa ko. maan sivuilla.
 • EU = todistuksesta sovittu EU:n ja kohdemaan viranomaisen kesken. Todistus EU-komission TRACES-järjestelmästä.
 • KOHDEMAA = todistusmalli kohdemaan viranomaisilta
 • Y = Eviran laatima yleinen eläinlääkintötodistus
  • Y a) ennen vientiä viejän on varmistettava kohdemaasta, että todistusmalli soveltuu käytettäväksi
  • Y b) yleistodistuksen käytöstä on sovittu viranomaisten kesken

Kohdemaa kiikarissa? Tervetuloa Konttiin! Olemme pakanneet tänne tietoa elintarvikkeiden vientiedellytyksistä Suomesta EU:n ulkopuolelle.

Sivun alaosan Kontti-taulukkoa täydennetään jatkuvasti. Vinkkaa meille, miten voisimme tehdä Kontista entistä paremman!

Taulukon sarakkeita voi suodattaa aiheittain, jolloin ne järjestyvät A-Ö. Voit myös käyttää oikean ylälaidan hakutoimintoa.

Aiheet: