Eläinperäiset elintarvikkeet

Munat ja munatuotteet

Vietäessä munia ja munatuotteita Hongkongiin on käytettävä ao. todistusmallia. Todistusmallista löytyy myös näiden tuotteiden viennin ehdot. Suomi ja Hongkong sopivat todistusmallista toukokuussa 2017. Todistuspohjan voi tilata Evirasta ainoastaan todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri.

Naudanliha ja naudanlihatuotteet sekä sianliha

Naudanlihan ja -tuotteiden sekä sianlihan vienti Suomesta Hongkongiin on mahdollista Hongkongin laitoslistalle hyväksytyistä laitoksista. Teurastamon, leikkaamon, prosessointilaitoksen ja varastointilaitoksen on kaikkien oltava Hongkongin laitoslistalla. Evira suosittelee vientilaitoksia Hongkongin viranomaiselle, joka hallinnoi laitoslistaa. Laitosrekisteröintiä varten ota yhteys aasia@evira.fi.

Punaisen lihan viennissä Hongkongiin otetaan käyttöön TRACES-todistus. Todistukset löytyvät TRACES-järjestelmästä. Vanhoja bilateraalisti sovittuja todistuksia HK 005 Certificate for BEEF meat naudanlihan vientiin ja HK 002 Certificate for PORK meat sianlihan vientiin voidaan käyttää 1.12.2017 saakka, eli TRACES-todistuksen käyttöönotossa sovelletaan kahden kuukauden siirtymäaikaa.

TRACES-todistuksiin liittyy Hongkongin lainsäädännöstä johtuva erikoisuus, joka tulee huomioida viennissä:

  • Virallista eläinlääkintötodistusta (Official Health Certificate) voidaan käyttää vain siinä tapauksessa, että vienti tapahtuu siitä maasta, jossa eläin on teurastettu
  • Jos eläin teurastetaan eri jäsenmaassa kuin siinä, josta lihan vienti tapahtuu, käytetään viennissä virallista vienti-ilmoitusta (Official Export Declaration). Sen sisältö on käytännössä sama kuin eläinlääkintötodistuksen. Tässä tapauksessa viejän on myös haettava vientilupa Hongkongin

Siipikarjanliha ja siipikarjanlihatuotteet

Siipikarjanlihan vienti Suomesta Hongkongiin on mahdollista Hongkongin laitoslistalle hyväksytyistä laitoksista. Teurastamon, leikkaamon, prosessointilaitoksen ja varastointilaitoksen on kaikkien oltava Hongkongin laitoslistalla. Evira suosittelee vientilaitoksia Hongkongin viranomaiselle, joka hallinnoi laitoslistaa. Laitosrekisteröintiä varten ota yhteys aasia@evira.fi.

Vietäessä siipikarjanlihaa ja siitä tehtyjä tuotteita Hongkongiin on käytettävä ao. todistusmallia. Todistusmallista löytyy myös näiden tuotteiden viennin ehdot. Suomi ja Hongkong sopivat todistusmallista toukokuussa 2017. Todistuspohjan voi tilata Evirasta ainoastaan todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri.


AIHEESTA LISÄÄ PALVELUSSAMME

Muista!