Eläinperäiset elintarvikkeet

Kala ja kalastustuotteet

Hongkongin elintarviketurvallisuusviranomaisen internetsivuilla ei mainita, että kalastustuotteiden vientiä varten tarvittaisiin laitoshyväksyntää. Kalastustuotteiden vientiohjeissa suositellaan terveystodistuksen käyttöä. Suomella ja Hongkongilla ei ole virallisesti sovittua eläinlääkintötodistusmallia kalastustuotteille. Tällöin viejä voi ehdottaa, että viennissä käytetään Eviran laatimaa yleistä eläinlääkintötodistusta.

Huom! Evira ei voi taata, että yleistodistusta voi sellaisenaan käyttää viennissä, koska sen käytöstä ei ole sovittu viennin kohdemaiden viranomaisten kanssa. Tästä syystä suosittelemme, että ennen vientiä viejä toimittaa todistusmallin vastaanottajalle ja pyytää tätä tuojan roolissa varmistamaan todistuksen kelpoisuuden kyseiseen kohdemaahan.

Munat ja munatuotteet

Vietäessä munia ja munatuotteita Hongkongiin on käytettävä ao. todistusmallia. Todistusmallista löytyy myös näiden tuotteiden viennin ehdot. Suomi ja Hongkong sopivat todistusmallista toukokuussa 2017. Todistuspohjan voi tilata Evirasta ainoastaan todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri.

Naudanliha ja naudanlihatuotteet sekä sianliha ja sianlihatuotteet

Naudanlihan, sianlihan ja niistä tehtyjen tuotteiden vienti Suomesta Hongkongiin on mahdollista Hongkongin laitoslistalle hyväksytyistä laitoksista. Teurastamon, leikkaamon, prosessointilaitoksen ja varastointilaitoksen on kaikkien oltava Hongkongin laitoslistalla. Evira suosittelee vientilaitoksia Hongkongin viranomaiselle, joka hallinnoi laitoslistaa. Laitosrekisteröintiä varten ota yhteys aasia@evira.fi.

Punaisen lihan viennissä Hongkongiin on käytössä TRACES-todistus. Todistukset löytyvät TRACES-järjestelmästä. Vanhoja bilateraalisti sovittuja todistuksia HK 005 Certificate for BEEF meat naudanlihan vientiin ja HK 002 Certificate for PORK meat sianlihan vientiin ei voi enää käyttää.

TRACES-todistuksiin liittyy Hongkongin lainsäädännöstä johtuva erikoisuus, joka tulee huomioida viennissä:

  • Virallista eläinlääkintötodistusta (Official Health Certificate) voidaan käyttää vain siinä tapauksessa, että vienti tapahtuu siitä maasta, jossa eläin on teurastettu
  • Jos eläin teurastetaan eri jäsenmaassa kuin siinä, josta lihan vienti tapahtuu, käytetään viennissä virallista vienti-ilmoitusta (Official Export Declaration). Sen sisältö on käytännössä sama kuin eläinlääkintötodistuksen. Tässä tapauksessa viejän on myös haettava vientilupa Hongkongin

Siipikarjanliha ja siipikarjanlihatuotteet

Siipikarjanlihan vienti Suomesta Hongkongiin on mahdollista Hongkongin laitoslistalle hyväksytyistä laitoksista. Teurastamon, leikkaamon, prosessointilaitoksen ja varastointilaitoksen on kaikkien oltava Hongkongin laitoslistalla. Evira suosittelee vientilaitoksia Hongkongin viranomaiselle, joka hallinnoi laitoslistaa. Laitosrekisteröintiä varten ota yhteys aasia@evira.fi.

Vietäessä siipikarjanlihaa ja siitä tehtyjä tuotteita Hongkongiin on käytettävä ao. todistusmallia. Todistusmallista löytyy myös näiden tuotteiden viennin ehdot. Suomi ja Hongkong sopivat todistusmallista toukokuussa 2017. Todistuspohjan voi tilata Evirasta ainoastaan todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri.


AIHEESTA LISÄÄ PALVELUSSAMME

Muista!