Eläinperäiset elintarvikkeet

Munat ja munatuotteet

Vietäessä munia ja munatuotteita Hongkongiin on käytettävä ao. todistusmallia. Todistusmallista löytyy myös näiden tuotteiden viennin ehdot. Suomi ja Hongkong sopivat todistusmallista toukokuussa 2017. Todistuspohjan voi tilata Evirasta ainoastaan todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri.

Siipikarjanliha ja siitä tehdyt tuotteet

Vietäessä siipikarjanlihaa ja siitä tehtyjä tuotteita Hongkongiin on käytettävä ao. todistusmallia. Todistusmallista löytyy myös näiden tuotteiden viennin ehdot. Suomi ja Hongkong sopivat todistusmallista toukokuussa 2017. Todistuspohjan voi tilata Evirasta ainoastaan todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri. Siipikarjanlihan vienti Hongkongiin edellyttää laitosrekisteröintiä. Ota yhteys: aasia@evira.fi 

Sianliha

Punaisen lihan viennissä Hongkongiin tullaan ottamaan käyttöön TRACES-todistus. Todistukset viedään TRACES-järjestelmään 1.10.2017 ja niitä voi tämän jälkeen käyttää. Vanhoja bilateraalisti sovittuja todistuksia HK 002 Certificate for PORK meat sianlihan vientiin voidaan käyttää 1.12.2017 saakka, eli TRACES-todistuksen käyttöönotossa sovelletaan kahden kuukauden siirtymäaikaa.

TRACES-todistuksiin liittyy Hongkongin lainsäädännöstä johtuva erikoisuus, joka tulee huomioida viennissä:

  • Virallista eläinlääkintötodistusta (Official Health Certificate) voidaan käyttää vain siinä tapauksessa, että vienti tapahtuu siitä maasta, jossa eläin on teurastettu
  • Jos eläin teurastetaan eri jäsenmaassa kuin siinä, josta lihan vienti tapahtuu, käytetään viennissä virallista vienti-ilmoitusta (Official Export Declaration). Sen sisältö on käytännössä sama kuin eläinlääkintötodistuksen. Tässä tapauksessa viejän on myös haettava vientilupa Hongkongin viranomaiselta.

Sianlihan vienti Hongkongiin edellyttää laitosrekisteröintiä. Ota yhteys: aasia@evira.fi   

Naudanliha ja siitä tehdyt tuotteet

Punaisen lihan viennissä Hongkongiin tullaan ottamaan käyttöön TRACES-todistus. Todistukset viedään TRACES-järjestelmään 1.10.2017 ja niitä voi tämän jälkeen käyttää. Vanhoja bilateraalisti sovittuja todistuksia HK 005 Certificate for BEEF meat naudanlihan vientiin voidaan käyttää 1.12.2017 saakka, eli TRACES-todistuksen käyttöönotossa sovelletaan kahden kuukauden siirtymäaikaa.

TRACES-todistuksiin liittyy Hongkongin lainsäädännöstä johtuva erikoisuus, joka tulee huomioida viennissä:

  • Virallista eläinlääkintötodistusta (Official Health Certificate) voidaan käyttää vain siinä tapauksessa, että vienti tapahtuu siitä maasta, jossa eläin on teurastettu
  • Jos eläin teurastetaan eri jäsenmaassa kuin siinä, josta lihan vienti tapahtuu, käytetään viennissä virallista vienti-ilmoitusta (Official Export Declaration). Sen sisältö on käytännössä sama kuin eläinlääkintötodistuksen. Tässä tapauksessa viejän on myös haettava vientilupa Hongkongin viranomaiselta.

Naudanlihan vienti Hongkongiin edellyttää laitosrekisteröintiä. Ota yhteys: aasia@evira.fi   


AIHEESTA LISÄÄ PALVELUSSAMME

Muista!