Eläinperäiset elintarvikkeet

Kala ja kalastustuotteet

Vientitilastoista näkyy, että Suomesta viedään Japaniin kalastustuotteita. Suomella ja Japanilla ei ole virallisesti sovittua eläinlääkintötodistusmallia kalastustuotteille. Viejä voi tällöin ehdottaa, että viennissä käytetään Eviran laatimaa yleistä eläinlääkintötodistusta.

Huom! Evira ei voi taata, että yleistodistusta voi sellaisenaan käyttää viennissä, koska sen käytöstä ei ole sovittu viennin kohdemaiden viranomaisten kanssa. Tästä syystä suosittelemme, että ennen vientiä viejä toimittaa todistusmallin vastaanottajalle ja pyytää tätä tuojan roolissa varmistamaan todistuksen kelpoisuuden kyseiseen kohdemaahan.

Maito ja maitotuotteet

Maidon ja maitotuotteiden vienti Japaniin ei edellytä Japanin viranomaisen (MAFF) erillistä valmistuslaitoskohtaista hyväksyntää. Vietäessä maitoa ja maitotuotteita Japaniin on käytettävä ao. todistusmallia. JPN005-todistusta tulee käyttää, mikäli maitotuotteet saapuvat Japaniin 1.11.2017 tai sen jälkeen.Tätä todistusta ei kuitenkaan tarvita seuraaville tuotteille: evaporated milk, evaporated skim milk, yoghurt, butter oil, processed cheese sekä HS-koodit: 1702.11, 1702.19 (laktoosi ym.). Viennin ehdot löytyvät erillisestä liitteestä. Todistuspohjan voi tilata Evirasta ainoastaan todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri.

Todistuspohja tilataan Evirasta käyttäen tilauslomaketta 5 Muut maat. HUOM! Todistukseen on mahdollista tarpeen mukaan tilata erillinen liite, jos tuotetiedot eivät mahdu todistuspohjalle. Liite ei tule automaattisesti mukaan todistustilaukseen. Tätä liitettä käytetään ainoastaan todistuksen JPN005 (Raw milk and milk products to Japan) liitteenä.

Munat ja munatuotteet

Munien ja munatuotteiden vienti Japaniin ei edellytä Japanin viranomaisen (MAFF) erillistä laitoskohtaista hyväksyntää. Vietäessä munia ja munatuotteita Japaniin on käytettävä ao. todistusmalleja (kuorimunille todistus JPN007 ja munatuotteille JPN008). Todistusmalleista löytyy myös näiden tuotteiden viennin ehdot. Suomi ja Japani sopivat todistusmalleista maaliskuussa 2018. Todistuspohjan voi tilata Evirasta ainoastaan todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri.

Naudanliha

Suomesta ei tällä hetkellä ole mahdollista viedä naudanlihaa Japaniin. Evirassa on käynnissä naudanlihan markkinoillepääsyhanke, mutta hyväksyntäprosessi on vielä kesken. Lisätietoja: vientihankkeet@evira.fi.

Sianliha ja sianlihatuotteet

Sianlihan ja niistä tehtyjen tuotteiden vienti Suomesta Japaniin on mahdollista Japanin laitoslistalle hyväksytyistä laitoksista. Teurastamon, leikkaamon, prosessointilaitoksen ja varastointilaitoksen on kaikkien oltava Japanin laitoslistalla. Evira suosittelee vientilaitoksia Japanin viranomaiselle, joka hallinnoi laitoslistaa. Laitosrekisteröintiä varten ota yhteys aasia@evira.fi.

Vietäessä sianlihaa Japaniin on käytettävä Suomen ja Japanin kahdenvälisesti sopimaa todistusmallia. Todistuspohjan voi tilata Evirasta ainoastaan todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri.

Siipikarjanliha ja siipikarjanlihatuotteet

Siipikarjanlihan vienti Japaniin edellyttää laitosrekisteröintiä. Ota yhteys: aasia@evira.fi. Vietäessä siipikarjanlihaa ja siitä tehtyjä tuotteita Japaniin on käytettävä ao. todistusmallia. Todistuspohjan voi tilata Evirasta ainoastaan todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri.

Viennin ehdot löytyvät erillisestä liitteestä, johon on syytä tutustua huolellisesti ennen viennin aloittamista. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää seuraaviin asioihin:

  1. Japanin viranomainen edellyttää, että vientituotteiden pakkauksissa on ”Inspection passed” -merkintä. Merkintä toteutetaan esim. tarralla, joka kiinnitetään pakkaukseen samassa yhteydessä tunnistusmerkkitarran kanssa.
  2. Japani edellyttää koko Suomen olleen viimeisen 90 vuorokauden ajan vapaa lintuinfluenssasta (notifiable avian influenza, määritelty vientiehtojen ensimmäisellä sivulla) OIE:n määritelmän mukaan (eli lintuinfluenssaa ei saa esiintyä siipikarjassa), jotta vienti Japaniin on mahdollista. Siipikarjanlihan vienti Japaniin tulee keskeyttää heti, mikäli lintuinfluenssaa todetaan siipikarjassa ja tietyissä epäilytapauksissa (positiivinen tulos PCR-screening-testissä). Tiedotamme Japanin vientiin hyväksyttyjä laitoksia ja laitosten valvojia tällaisista lintuinfluenssaepäilyistä tai todetuista tapauksista.

Todistuspohja tilataan Evirasta käyttäen tilauslomaketta 5 Muut maat.

Hirvieläinten liha ja siitä valmistetut tuotteet

Hirvieläinten lihalle ja siitä valmistetuille tuotteille ei ole sovittu eläinlääkintötodistusmallia Japanin vientiin. Lisäksi Japanin MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare) on 17.4.2018 kieltänyt hirvieläinten lihan ja lihavalmisteiden tuonnin Suomesta Japaniin Suomessa todetun hirven CWD-tapauksen vuoksi. Suomesta ei toistaiseksi saa viedä hirvieläinten (esim. hirvien, porojen, kauriiden ja peurojen) lihaa tai siitä valmistettuja tuotteita Japaniin ennen kuin toisin ohjeistetaan.  

Eläinlääkintötodistusten tilaus- ja kuukausi-ilmoituslomakkeet 

Muista!