Eläinperäiset elintarvikkeet

Evirassa tehdään aktiivisesti töitä Kiinaan suuntautuvan elintarvikeviennin aukeamisen edistämiseksi monella sektorilla. Kiinan vientivalvontajärjestelmän vastaava Evirassa on Riitta Rahkila (kiina@evira.fi).

Kalastustuotteet

Suomesta ei tällä hetkellä ole mahdollista viedä kalastustuotteita Kiinaan. Evirassa on käynnissä kalastustuotteiden markkinoillepääsyhanke, mutta prosessi Kiinan viranomaisten kanssa on edelleen kesken. Evira on toimittanut Kiinan viranomaisille pyydetyt viranomaisselvitykset ja nyt käynnissä on laitosten rekisteröintivaihe.

Kiina edellyttää markkinoillepääsyselvityksen kautta myönnettävän maahyväksynnän lisäksi laitos- ja jopa tuotekohtaista vientihyväksyntää ja laitosten virallista rekisteröintiä. Kiinan viranomaiset asettavat vaatimukset sekä tarkastavat, hyväksyvät ja rekisteröivät vientilaitokset. Tämän lisäksi Kiina edellyttää Eviran tekemää vientilaitosten säännöllistä valvontaa ja auditointia sekä vuosittaista raportointia valvontatuloksista.

Maitotuotteet

Maitotuotteiden vienti Suomesta Kiinaan on mahdollista ainoastaan Kiinan viranomaisten hyväksymistä laitoksista. Laitoksen on kuuluttava Eviran Kiina-vientivalvontajärjestelmään. Lisätietoja: kiina@evira.fi

Eläinlääkintötodistusmalli

Vientivaatimuksia

Sianliha

Sianlihan vienti Suomesta Kiinaan on mahdollista ainoastaan Kiinan viranomaisten hyväksymistä laitoksista. Laitoksen on kuuluttava Eviran Kiina-vientivalvontajärjestelmään. Lisätietoja: kiina@evira.fi

Eläinlääkintötodistusmalli

Siipikarjanliha

Suomesta ei tällä hetkellä ole mahdollista viedä siipikarjanlihaa Kiinaan. Evirassa on käynnissä siipikarjanlihan markkinoillepääsyhanke, mutta hyväksyntäprosessi on vielä kesken. Lisätietoja: vientihankkeet@evira.fi.

Vientivaatimuksia

Yleistietoa elintarvikkeiden viennistä Kiinaan ja Eviran roolista viennissä

Muista!