Eläinperäiset elintarvikkeet

Singaporen elintarviketurvallisuusviranomaisen AVAn (Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore) sivuille on koottu kattavasti tietoa elintarvikkeiden tuontivaatimuksista Singaporeen. Tutustu yleisiin vaatimuksiin, kuten tuoteluokitteluun ja pakkausmerkintävaatimuksiin huolella ennen vientiä.

Jalostetut elintarvikkeet (processed food)

Singaporen elintarviketurvallisuusviranomainen AVA ei edellytä jalosteita valmistavien laitosten rekisteröintiä AVAlle ennen vientiä.

Hunaja

Hunaja luokitellaan Singaporessa jalostetuksi elintarvikkeeksi. Hunajalle on kolme luokittelua (hs-koodi suluissa);

  • Honey, natural (0409 00 00)
  • Honey, artificial (1702 90 20)
  • Honey, blended; natural and artificial honey mixed (1702 90 20)

Kala ja kalastustuotteet

Singaporen elintarviketurvallisuusviranomaisen AVA:n internetsivuilla todetaan, että kalastustuotteita saa tuoda maahan kaikista maista (pl. osterit, katkaravut). Vietäessä kalastustuotteita Singaporeen on käytettävä ao. todistusmallia. Suomen ja Singaporen kahdenvälisesti sopimasta todistusmallista löytyy myös näiden tuotteiden viennin ehdot.

Maitotuotteet

Vientitilastoista näkyy, että Suomesta viedään Singaporeen maitotuotteita. Suomella ja Singaporella ei ole virallisesti sovittua eläinlääkintötodistusmallia. Käytössä saattaa olla kohdemaan muotoilema todistusmalli tai viejä voi ehdottaa, että viennissä käytetään Eviran laatimaa yleistä eläinlääkintötodistusta.

Huom! Evira ei voi taata, että yleistodistusta voi sellaisenaan käyttää viennissä, koska sen käytöstä ei ole sovittu viennin kohdemaiden viranomaisten kanssa. Tästä syystä suosittelemme, että ennen vientiä viejä toimittaa todistusmallin vastaanottajalle ja pyytää tätä tuojan roolissa varmistamaan todistuksen kelpoisuuden kyseiseen kohdemaahan.

Munat ja munatuotteet

Suomesta ei tällä hetkellä ole mahdollista viedä munia tai munatuotteita Singaporeen. Viennin aloittaminen vaatisi markkinoillepääsyhankkeen käynnistämisen ja läpikäymisen. Lisätietoa: aasia@evira.fi.

Naudanliha, poronliha ja sianliha

Naudan-, poron- ja sianlihan vienti Singaporeen edellyttää laitosrekisteröintiä. Ota yhteys: aasia@evira.fi.

Singaporeen on toistaiseksi käytössä seuraavat vientitodistukset, joita voi tiedustella aasia@evira.fi.

Siipikarjanliha

Suomesta ei tällä hetkellä ole mahdollista viedä siipikarjanlihaa Singaporeen. Evirassa on käynnissä siipikarjanlihan markkinoillepääsyhanke, mutta hyväksyntäprosessi on vielä kesken. Lisätietoa: vientihankkeet@evira.fi.

 

Tutustu myös Singaporen viranomaisten sivuihin ja elintarvikkeita tuomaan hyväksyttyjen laitosten listaan

AIHEESTA LISÄÄ PALVELUSSAMME

 

Muista!