Eläinperäiset elintarvikkeet

Kala ja kalastustuotteet

Singaporen elintarviketurvallisuusviranomaisen internetsivuilla todetaan, että kalastustuotteita saa tuoda maahan kaikista maista (pl. osterit, katkaravut). Vietäessä kalastustuotteita Singaporeen on käytettävä ao. todistusmallia. Suomen ja Singaporen kahdenvälisesti sopimasta todistusmallista löytyy myös näiden tuotteiden viennin ehdot. Todistuspohjan voi tilata Evirasta ainoastaan todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri.

Maitotuotteet

Vientitilastoista näkyy, että Suomesta viedään Singaporeen maitotuotteita. Suomella ja Singaporella ei ole virallisesti sovittua eläinlääkintötodistusmallia. Käytössä saattaa olla kohdemaan muotoilema todistusmalli tai viejä voi ehdottaa, että viennissä käytetään Eviran laatimaa yleistä eläinlääkintötodistusta.

Huom! Evira ei voi taata, että yleistodistusta voi sellaisenaan käyttää viennissä, koska sen käytöstä ei ole sovittu viennin kohdemaiden viranomaisten kanssa. Tästä syystä suosittelemme, että ennen vientiä viejä toimittaa todistusmallin vastaanottajalle ja pyytää tätä tuojan roolissa varmistamaan todistuksen kelpoisuuden kyseiseen kohdemaahan.

Munat ja munatuotteet

Suomesta ei tällä hetkellä ole mahdollista viedä munia tai munatuotteita Singaporeen. Viennin aloittaminen vaatisi markkinoillepääsyhankkeen käynnistämisen ja läpikäymisen. Lisätietoa: aasia@evira.fi.

Naudanliha, poronliha ja sianliha

Naudan-, poron- ja sianlihan vienti Singaporeen edellyttää laitosrekisteröintiä. Ota yhteys: aasia@evira.fi.

Singaporeen on toistaiseksi käytössä seuraavat vientitodistukset, joita voi tiedustella aasia@evira.fi.

Siipikarjanliha

Suomesta ei tällä hetkellä ole mahdollista viedä siipikarjanlihaa Singaporeen. Evirassa on käynnissä siipikarjanlihan markkinoillepääsyhanke, mutta hyväksyntäprosessi on vielä kesken. Lisätietoa: vientihankkeet@evira.fi.

 

Tutustu myös Singaporen viranomaisten sivuihin ja elintarvikkeita tuomaan hyväksyttyjen laitosten listaan


AIHEESTA LISÄÄ PALVELUSSAMME

Muista!