Brasilia

Brasilian lippuBrasilia on latinalaisen Amerikan suurin talousalue. Suomen ja Brasilian välinen kauppatase on ollut jo useita vuosi Suomelle alijäämäinen. Elintarvikekaupassa Suomen viennin arvo oli vuonna 2016 vain noin 0,3 milj. euroa, kun vastaavasti Brasilian tuonnin arvo oli lähes 171 milj. euroa. Elintarviketuonnista raakakahvin osuus on yli puolet.

Viennissä noudatettavat sopimukset

Brasilia on World Trade Organization WTO:n jäsenmaa kuten Suomikin. Elintarvikkeiden, eläinten ja kasvien turvallisuudessa noudatetaan jäsenvaltioiden sopimusta WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS-toimenpiteet).

SPS-toimenpiteiden on oltava suhteessa mahdolliseen riskiin ja toimenpiteitä tulisi soveltaa tasapuolisesti kohdemaan omaan tuotantoon ja tuontituotteisiin. EU-komissio on listannut EU-vientiä koskevan Brasilian SPS-kaupanesteet tänne. Elintarvikekauppaa Brasiliaan on viime vuosina hidastuttanut erityisesti Brasilian viranomaisen hidas markkinoillepääsyhakemusten käsittely.

SPS-sopimuksen lisäksi Brasilia on sitoutunut myös muihin kansainvälisiin sopimuksiin, kuten World Customs Organization'iin (WCO) ja eteläisen yhteismarkkina-alueen sopimukseen MERCOSURiin (Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay). EU-komissio neuvottelee parhaillaan MERCOSUR-maiden kanssa vapaakauppasopimuksesta.

Tuoteryhmäkohtaista tietoa viejälle

Viranomaiset elintarviketuonnissa Brasiliaan

Toimivaltainen viranomainen elävien eläinten, elämistä saatavien tuotteiden sekä kasvien ja kasvituotteiden tuonnissa Brasiliaan on Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA.

  • Animal Health Department, Secretary for Agricultural Protection, Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply = Departamento de Saúde Animal (DSA), Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo - Ala A, 3º andar, Sala 301, BR-70043900 Brasilia
  • Plant Health Department, Secretary for Agricultural Protection, Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply = Departamento de Sanidade Vegetal (DSV), Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo B, Sala 303-B, BR-70043900 Brasilia