Eläinperäiset elintarvikkeet

Maitotuotteita Brasiliaan?

Brasilian maatalousministeriö MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) on ilmoittanut EU-jäsenmaille päivittävänsä ylläpitämäänsä laitosluetteloa, johon on listattu mm. kaikki ne EU:n alueella sijaitsevat maitoalan laitokset, joiden valmistamia tuotteita voidaan myydä Brasilian markkinoilla.

Laitosluetteloon hyväksyntä edellyttää laitoksilta normaalisti hakuprosessia, johon sisältyy mm. Brasilian viranomaisen auditointi hyväksyntää hakeneissa laitoksissa. Auditoinnin jälkeen Brasilian viranomainen on arvioinut, voidaanko laitos hyväksyä laitosluetteloon. Tämä laitoshyväksyntäprosessi on voinut kestää jopa vuosia. 

MAPA on nyt poikkeuksellisesti ilmoittanut hyväksyvänsä luetteloon uusia EU-laitoksia ilman monivaiheista hyväksyntäprosessia.

Riittää, että viejämaan viranomainen ilmoittaa MAPAlle laitokset, joiden tuotteita halutaan tuoda Brasiliaan. Laitosluettelopäivitys ei siis tarkoita ainoastaan siellä jo tällä hetkellä olevien tietojen saattamista ajan tasalle, vaan mahdollistaa myös uusien laitosten ilmoittamisen luetteloon ilman aiempaa vientiä Suomesta Brasiliaan. Tuojakontakteja Brasilian päässä ei myöskään edellytetä, eikä viennin välitöntä aloittamista Suomesta Brasiliaan.

Mikäli laitosluettelossa oleva yritys ei 10 vuoden sisällä vie Brasiliaan tuotteitaan, MAPA poistaa tiedot laitosluettelosta automaattisesti. Laitoksen pyynnöstä Evira voi myös tarvittaessa pyytää tietojen poistamista laitosluettelosta.

Jos yrityksenne valmistaa maitotuotteita ja on suunnitellut tai harkinnut vientiä Brasiliaan, nyt tapahtuva laitosluettelon päivittäminen avaa poikkeuksellisen mahdollisuuden päästä Brasilian markkinoille kevennetyllä prosessilla.

Evira pyytää laitoksia, jotka haluavat ilmoittautua Brasilian maitotuotteita koskevaan laitosluetteloon ottamaan yhteyttä sähköpostitse viimeistään perjantaina 01.12.2017 (HUOM! aikarajaa pidennetty aiemmasta 15.9.2017 päivästä). Päivitetty laitosluettelo Suomen osalta toimitetaan MAPAlle joulukuun 2017 aikana.

Tällä hetkellä voimassaoleva laitosluettelo löytyy täältä.

Lisätietoja maitotuotteiden Brasilian-viennistä ja ilmoittautumiset laitosluetteloon: ylitarkastaja Eeva-Liisa Taskinen, amerikka [at] evira.fi

Muista!