Eläinperäiset elintarvikkeet

Maito ja maitotuotteet

Maitotuotteiden viennin aloittaminen Brasiliaan edellyttää laitoskohtaista hyväksyntää Brasilian maatalousministeriöstä (MAPA). Hakuprosessiin sisältyy mm. Brasilian viranomaisen laitosauditointi, ja prosessi voi kestää jopa vuosia. Laitosrekisteröintiä varten ota yhteys amerikka@evira.fi.

Mikäli laitosluettelossa oleva yritys ei kymmenen vuoden sisällä vie Brasiliaan tuotteitaan, MAPA poistaa tiedot laitosluettelosta automaattisesti. Laitoksen pyynnöstä Evira voi myös tarvittaessa pyytää tietojen poistamista laitosluettelosta.

Vietäessä maitotuotteita Brasiliaan on toistaiseksi käytettävä Suomen ja Brasilian kahdenvälisesti sopimaa todistusmallia. Todistuspohjan voi tilata Evirasta ainoastaan todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri. EU neuvottelee parhaillaan Brasilian kanssa uudesta maitotuotteiden vientitodistuksesta, joka valmistuttuaan korvaa kahdenvälisesti sovitun todistuksen. 

Muista!