Eläinperäiset elintarvikkeet

Sianliha ja sianlihatuotteet

Sianlihan ja sianlihatuotteiden viennin aloittaminen edellyttää laitoskohtaista hyväksyntää Meksikon viranomaisilta. Laitosrekisteröintiä varten ota yhteys amerikka@evira.fi.

Vietäessä sianlihaa ja siitä tehtyjä tuotteita Meksikoon on käytettävä vientieräkohtaista TRACES-todistusta, jonka sisällöstä EU-komissio ja Meksiko ovat sopineet. Viejän tulee pyytää terveystodistus alueensa elintarvikevalvonnasta vastaavalta virkaeläinlääkäriltä. TRACES-todistus haetaan ja myönnetään sähköisessä TRACES-todistusjärjestelmässä.

Muista!