Todistusmallit ja tilaaminen

rmenia kuuluu Euraasian talousliittoon. Kazakstaniin voi käyttää eläinlääkintötodistuksia, jotka on sovittu Euroopan unionin ja Venäjän, Tulliliiton tai myöhemmin Euraasian talousliiton kesken (kts. Todistukset ja lomakkeet). Venäjän vastapakotteiden tultua voimaan Euroopan unioni on kuitenkin sopinut Armenian kanssa myös kahdenvälisistä eläinlääkintötodistuksista, joilla vienti voi onnistua helpommin ja kevyemmin tautivaatimuksin.

Mallit voimassaolevien Armenian eläinlääkintötodistusten sisällöstä 

 Elävät eläimet, alkiot ja sukusolut

 • Veterinary certificate for bovine embryos exported from the EU to the Republic of Armenia
 • Veterinary certificate for bovine semen exported from the EU to the Republic of Armenia
 • Veterinary certificate for breeding and production cattle exported from the EU to the Republic of Armenia
 • Veterinary certificate for pigs for breeding, exported from the EU to the Republic of Armenia
 • Veterinary certificate for embryos of the equine species exported from the EU to the Republic of Armenia
 • Veterinary certificate for semen of the equine species exported from the EU to the Republic of Armenia

Eläinperäiset elintarvikkeet

 • Veterinary certificate for canned meat, sausages and other ready for human consumption meat products exported from the EU to the Republic of Armenia
 • Veterinary certificate for egg powder, melange, albumin and other processed egg products from poultry for human consumption exported from the EU to the Republic of Armenia
 • Veterinary certificate for finished food products, containing raw material of animal origin exported from the EU to the Republic of Armenia
 • Veterinary certificate for game* meat and farm rabbit meat and raw meat prearations exported from the EU to the Republic of Armenia

(* obtained from hunted or slaughtered animals (wild fowl) from wild species, including exotic animals (crocodile, kangaroo, turtle, ostrich, etc.) authorised for hunting, including those bred on a closed territory or theri natrural habitat)

 • Veterinary certificate for natural honey and other apiculture products intended for human consumption, exported from the EU to the Republic of Armenia
 • Veterinary certificate for pork meat and raw meat preparations, exported from the EU to the Republic of Armenia

Rehut

 • Veterinary certificate for feed and feed additifves of animal origin, exported from the EU to the Republic of Armenia

Tilaus- ja ilmoituslomakkeet

Eläinlääkintötodistusten tilaus- ja kuukausi-ilmoituslomakkeet