Eläinperäiset elintarvikkeet

Kala ja kalastustuotteet

Kalan ja kalastustuotteiden vienti Suomesta Euraasian talousliiton maihin on mahdollista Venäjän laitoslistalle hyväksytyistä laitoksista tai laitoksista, jotka on hyväksytty tietyn Euraasian talousliiton kohdemaan (Armenia, Kazakstan, Kirgisia ja Valko-Venäjä) laitoslistoille. Joidenkin kalastustuotteiden viennissä laitoksen vientihyväksyntää ei välttämättä tarvita. Jos kalastustuotteelle on asetettu laitoshyväksyntävaatimukset Euraasian talousliiton ja/tai Venäjän lainsäädännön mukaan, vientiin aiottuja kalastustuotetta varastoiva laitos on myös hyväksytettävä vientiin.

Evira hyväksyttää vientilaitoksia viranomaiselle, joka hallinnoi laitoslistaa. Samalla laitoksen on liityttävä vientivalvontajärjestelmään, jonka avulla Evira vakuuttaa Venäjän ja Euraasian talousliiton viranomaiselle, että Euraasian talousliiton ja Venäjän erityisvaatimuksia valvotaan. Laitosrekisteröintiä varten ota yhteys euraasia@evira.fi.

Kun kalastustuotteita valmistava, prosessoiva ja/tai varastoiva laitos on hyväksytty vientiin, tuotteelle tarvitaan myös eläinlääkintötodistus. Jos eläinperäistä raaka-ainetta tulee muista EU-maista käsiteltäväksi suomalaiseen vientilaitokseen, raaka-aineiden osalta tarvitaan pre-export-todistus raaka-ainetta valmistavalta laitokselta. Kalastustuotteiden vientiin liittyy tullikoodista riippuen myös tuontilupavaatimukset.

Katso eläinlääkintötodistukset maakohtaisilta sivuiltamme.

Maito ja maitotuotteet

Maidon ja maitotuotteiden vienti Suomesta Euraasian talousliiton maihin on mahdollista Venäjän laitoslistalle hyväksytyistä laitoksista tai laitoksista, jotka on hyväksytty tietyn Euraasian talousliiton kohdemaan (Armenia, Kazakstan, Kirgisia ja Valko-Venäjä) laitoslistoille. Joidenkin maitotuotteiden viennissä laitoksen vientihyväksyntää ei tarvita. Jos maitotuotteen viennille on asetettu laitoshyväksyntävaatimus Euraasian talousliiton ja/tai Venäjän lainsäädännön mukaan, maitotuotetta varastoiva laitos on myös hyväksytettävä vientiin.

Evira hyväksyttää vientilaitoksia viranomaiselle, joka hallinnoi laitoslistaa. Samalla laitoksen on liityttävä vientivalvontajärjestelmään, jonka avulla Evira vakuuttaa Venäjän ja Euraasian talousliiton viranomaiselle, että Euraasian talousliiton ja Venäjän erityisvaatimuksia valvotaan. Laitosrekisteröintiä varten ota yhteys euraasia@evira.fi.

Kun maitotuotteita valmistava, prosessoiva ja/tai varastoiva laitos on hyväksytty vientiin, tuotteelle tarvitaan myös eläinlääkintötodistus. Jos eläinperäistä raaka-ainetta tulee muista EU-maista käsiteltäväksi suomalaiseen vientilaitokseen, raaka-aineiden osalta tarvitaan pre-export-todistus raaka-ainetta valmistavalta laitokselta. Maitotuotteiden vientiin liittyy tullikoodista riippuen myös tuontilupavaatimukset.

Katso eläinlääkintötodistukset maakohtaisilta sivuiltamme.

Naudanliha ja naudanlihatuotteet sekä sianliha ja sianlihatuotteet

Naudanlihan, sianlihan ja niistä tehtyjen tuotteiden vienti Suomesta Euraasian talousliiton maihin on mahdollista Venäjän laitoslistalle hyväksytyistä laitoksista tai laitoksista, jotka on hyväksytty tietyn Euraasian talousliiton kohdemaan (Armenia, Kazakstan, Kirgisia ja Valko-Venäjä) laitoslistoille. Teurastamon, leikkaamon, prosessointilaitoksen ja varastointilaitoksen on kaikkien oltava hyväksyttyjä vientiin.

Evira hyväksyttää vientilaitoksia viranomaiselle, joka hallinnoi laitoslistaa. Samalla laitoksen on liityttävä vientivalvontajärjestelmään, jonka avulle Evira vakuuttaa Venäjän ja Euraasian talousliiton viranomaiselle, että Euraasian talousliiton ja Venäjän erityisvaatimuksia valvotaan. Laitosrekisteröintiä varten ota yhteys euraasia@evira.fi.

Kun tuotetta valmistava, prosessoiva ja varastoiva laitos on hyväksytty vientiin, tuotteelle tarvitaan myös eläinlääkintötodistus. Jos liharaaka-ainetta tulee muista EU-maista käsiteltäväksi suomalaiseen vientilaitokseen, raaka-aineiden osalta tarvitaan pre-export-todistus raaka-ainetta valmistavalta laitokselta. Lihatuotteiden vientiin liittyy tullikoodista riippuen myös tuontilupavaatimukset.

Katso eläinlääkintötodistukset maakohtaisilta sivuiltamme.

Siipikarjanliha ja siipikarjanlihatuotteet

Siipikarjan ja siipikarjanlihatuotteiden vienti Suomesta Euraasian talousliiton maihin on mahdollista Venäjän laitoslistalle hyväksytyistä laitoksista tai laitoksista, jotka on hyväksytty tietyn Euraasian talousliiton kohdemaan (Armenia, Kazakstan, Kirgisia ja Valko-Venäjä) laitoslistoille. Joidenkin siipikarjan ja siipikarjanlihatuotteiden viennissä laitoksen vientihyväksyntää ei välttämättä tarvita. Jos siipikarjan ja siipikarjanlihatuotteelle on asetettu laitoshyväksyntävaatimukset Euraasian talousliiton ja/tai Venäjän lainsäädännön mukaan, vientiin aiottuja siipikarjan ja siipikarjanlihatuotetta varastoiva laitos on myös hyväksytettävä vientiin.

Evira hyväksyttää vientilaitoksia viranomaiselle, joka hallinnoi laitoslistaa. Samalla laitoksen on liityttävä vientivalvontajärjestelmään, jonka avulla Evira vakuuttaa Venäjän ja Euraasian talousliiton viranomaiselle, että Euraasian talousliiton ja Venäjän erityisvaatimuksia valvotaan. Laitosrekisteröintiä varten ota yhteys euraasia@evira.fi.

Kun siipikarjan ja siipikarjanlihatuotteita valmistava, prosessoiva ja/tai varastoiva laitos on hyväksytty vientiin, tuotteelle tarvitaan myös eläinlääkintötodistus. Jos eläinperäistä raaka-ainetta tulee muista EU-maista käsiteltäväksi suomalaiseen vientilaitokseen, raaka-aineiden osalta tarvitaan pre-export-todistus raaka-ainetta valmistavalta laitokselta. siipikarjan ja siipikarjanlihatuotteiden vientiin liittyy tullikoodista riippuen myös tuontilupavaatimukset.

Katso eläinlääkintötodistukset maakohtaisilta sivuiltamme.

AIHEESTA LISÄÄ PALVELUSSAMME