Todistusten tilaus- ja ilmoituslomakkeet

Evira toimittaa viennissä käytettäviä, turvapaperille painettuja eläinlääkintötodistuksia ainoastaan virkaeläinlääkäreille, joilla on eläintautilain 441/2003 mukaan oikeus myöntää eläinlääkintötodistuksia. Tällaisia virkaeläinlääkäreitä ovat kunnaneläinlääkärit (ml. kaupungineläinlääkärit)  ja Eviran tarkastuseläinlääkärit.  

Eläinlääkintötodistuksia ei saa luovuttaa toisen valvontaviranomaisen (esim. kunta tai kuntayhtymä) käyttöön.

Venäjän/Euraasian talousliiton alueen vientiin tarkoitettuja eläinlääkintötodistuksia ja pre-export-todistuksia voivat tilata ja myöntää vuoden 2015 alusta alkaen vain ne virkaeläinlääkärit ja Eviran tarkastuseläinlääkärit, jotka ovat käyneet Venäjän-viennin laitosvalvonnan 2014 -koulutuksen ja läpäisseet tentin. 

Evirasta on tilattavissa eläinlääkintötodistuksia tuotantoeläimille, kilpailuhevosille ja näiden alkioille sekä eläimistä saataville elintarvikkeille ja sivutuotteille ja rehuille. Evirasta ei ole saatavana eläinlääkintötodistuksia lemmikkieläinten vientiin.

Huom! Vuoden 2017 alussa tapahtuneen Eviran organisaatiomuutoksen vuoksi taloushallinnon tiliöintikoodit tilauslomakkeiden alareunassa ovat muuttuneet. Käytä alla olevia korjattuja lomakkeita!   

Tilauslomakkeet  

Tilauslomake täytetään sähköisesti, tallennetaan ja lähetetään sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen venajan.vientitodistukset@evira.fi. Evira ei käsittele käsin täytettyjä lomakkeita väärinkäsitysten välttämiseksi.

Varmistathan, että käytät uusinta päivitettyä tilauslomaketta. Hae tilauslomake aina tältä sivulta sen sijaan, että tallentaisit sen itsellesi. Tilauslomake toimii Evirassa myös perusteena todistusten laskutukselle ja näin ollen tilaajan (sähköistä) laskutusta koskevien tietojen on oltava ajantasaiset.

Saatavilla olevat todistukset

Sivulta Todistusten mallit löytyvät mallit kaikkien tällä hetkellä käytössä olevien eläinlääkintötodistusten sisällöstä.

Toimitamme todistuksia enintään 300 kpl/tilaus. Todistuksien menekki on harkittava odotettavissa olevan viennin mukaisesti, sillä käyttämättömäksi jääneitä todistuksia ei voi palauttaa, eikä niitä hyvitetä.

Eläinlääkintötodistukset

Eläinlääkintötodistuksia on noin 30 erilaista, joita käytetään vietäessä Suomesta suoraan Venäjälle/Euraasian talousliiton alueelle:

  • suomalaisia eläviä eläimiä (Tilauslomake 1),
  • eläinperäisiä elintarvikkeita tai elintarvikkeiden eläinperäisiä raaka-aineita (Tilauslomake 2) 
  • eläinperäisiä sivutuotteita (esim. nahat) jä eläinperäisiä rehuja (Tilauslomake 3).

Eläviä eläimiä koskevien eläinlääkintötodistusten mukana saatetaan lähettää ohjeita, joista alla mallit:

Lisätodistukset

Eräiden eläinlääkintötodistusten mukaan tarvitaan usein lisätodistus esim. tietystä eläintaudista. Lisätodistuksia tilataan samoilla tilauslomakkeilla kuin ao. eläinlääkintötodistuksia ja lisätodistus onkin tilauslomakkeessa kyseisen eläinlääkintötodistuksen alla. Lisätodistukset painetaan numeroidulle turvapaperille kuten eläinlääkintötodistuksetkin ja ne ovat samanhintaisía. Seuraaville vientituotteille on tällä hetkellä saatavissa lisätodistuksia, joista alla mallit:

Pre-export-todistukset

Pre-export-todistuksia käytetään toimitettaessa Suomesta toiseen EU:n jäsenvaltioon suomalaisia eläviä eläimiä tai eläinperäisiä elintarvikkeita, eläinperäisiä raaka-aineita ja eläinperäisiä rehuja (Tilauslomake 4), jotka edelleen sieltä viedään Euraasian talousliiton alueelle joko sellaisenaan tai käytetään toisessa jäsenvaltiossa em. alueelle vietävän eläinperäisen elintarvikkeen tai rehun valmistamiseen. 

Jos vietäväksi aikomanne tuote ei löydy em. todistuksista pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostilla: vienti.elaintuotteet (at) evira.fi.

Todistusten hinnat

Todistukset ovat maksullisia kulloinkin voimassa olevan Eviran hinnaston (Muut maksulliset palvelut > Eviran yhteiset >Todistukset > Vientitodistukset > Todistukset > Eläinlääkintötodistus) mukaisesti.

Kuukausi-ilmoitukset

Virkaeläinlääkärit tekevät eläinlääkintötodistusten ja pre-export-todistusten käytöstä ja mahdollisesta mitätöinnistä Eviralle selvityksen todistusten myöntämistä seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä kuukausi-ilmoituslomakkeillaKuukausi-ilmoitus toimitetaan Eviraan myös niiltä kuukausilta, jolloin ei ole ollut vientiä. Tällöin rastitaan kuukausi-ilmoituksen kohta "Ei vientiä".

Ilmoituslomake täytetään sähköisesti, tallennetaan ja lähetetään sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen venajan.vientitodistukset@evira.fi. Evira ei käsittele käsin täytettyjä lomakkeita väärinkäsitysten välttämiseksi.

Tiedustelut: