Eläinperäiset elintarvikkeet

Turkki ei ole edellyttänyt Suomen maahyväksyntää tai vaatinut suomalaisia vientilaitoksia erikseen rekisteröitäväksi. Viennissä vaadittavia terveystodistuksia voivat kuitenkin allekirjoittaa ainoastaan sellaiset valvontaviranomaiset, joiden allekirjoitus- ja leimanäytteet on toimitettu Turkin viranomaisille. Lisätietoja allekirjoitus- ja leimanäytteistä: eurooppa@evira.fi.

Viennin ehdot ja eläinlääkintötodistukset

Eläinperäisten elintarvikkeiden viennissä Turkkiin käytetään Turkin maatalousministeriön internetsivuilta löytyviä terveystodistuksia. Todistuksiin on kirjattu myös viennin ehdot, joita on noudatettava.

“İthalat” tarkoittaa suomeksi tuontia. Tuonti-sivulta valitaan kohta “Hayvan ve Hayvan Maddeleri Sağlık Sertifikaları (İthalat)”, josta löytyvät Turkin viennissä käytettävät todistukset.

  • Todistukset, joita on sovittu käytettävän viennissä EU-maista Turkkiin ovat kohdassa ”AVRUPA BİRLİĞİ”.
  • Todistukset, joita voidaan käyttää tuotaessa Turkkiin mistä tahansa maasta löytyvät kohdasta ”TÜM ÜLKELER”.

 

Muista!