Eläinperäiset elintarvikkeet

Maito ja maitotuotteet

Lämpökäsitellyn maidon ja maitotuotteiden todistuksesta on sovittu EU:n ja Ukrainan välillä. Todistus on laitettu TRACES-järjestelmään. Silloin kun todistus on laitettu TRACES-järjestelmään, sitä on aina käytettävä todistuksen laadintaan.

Ukrainaan toimitettavien maitotuotteiden mukana tulee olla paperikopio allekirjoitetusta eläinlääkintötodistuksesta, joka tulostetaan vähintään kahdella kielellä. Pakollisia kieliä ovat ukraina ja sen lisäksi joko suomi tai ruotsi. On suositeltavaa tulostaa todistus myös englanniksi, jotta mahdollisissa kauttakulkumaissa ymmärrettäisiin, mitä todistuksessa lukee. Eläinlääkärin tulee allekirjoittaa todistuksesta vain sen kielinen osuus, jonka hän ymmärtää.

Siipikarjanliha ja siipikarjanlihatuotteet

Vietäessä siipikarjanlihaa ja siitä valmistettuja tuotteita Ukrainaan on käytettävä ao. todistusmallia. Todistusmallista löytyy myös näiden tuotteiden viennin ehdot. Suomi ja Ukraina sopivat todistusmallista tammikuussa 2016. Todistuspohjan voi tilata Evirasta ainoastaan todistuksen myöntävä virkaeläinlääkäri.

HUOM! Vuoden 2017 alkupuolelta lähtien on siipikarjanlihan vientierien mukana oltava myös virkaeläinlääkärin allekirjoittama Annex 2 -liite. Sen voi allekirjoittaa suomalaiselle siipikarjanlihalle niin kauan kuin Suomea ei mainita EU-komission korkeapatogeeniseen lintuinfluenssaan liittyvän täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/2122 liitteessä. Todistuksen liitteen (Annex 2) voi tulostaa alla olevasta linkistä tavalliselle paperille.

AIHEESTA LISÄÄ PALVELUSSAMME

Muista!