Koosteet sopimuksista, säädöksistä ja ohjeista

Venäjän-vientiin hyväksytyllä tai hyväksyntää hakevalla elintarvikealan laitoksella tulee olla mapissa tulostettuina laitoksen toimintaan liittyvät sopimukset, säädökset ja ohjeet laitoksen omavalvonnasta vastaavien henkilöiden sekä laitosta valvovan virkaeläinlääkärin ymmärtämällä kielellä. Kaikkia laitoksia koskevien sopimusten, säädösten ja ohjeiden lisäksi alla on lueteltu vain maitoalan, kala-alan ja liha-alan laitoksia koskevat sopimukset, säädökset ja ohjeet. Huomioithan myös Euroopan Komission listaaman Euraasian talousliiton maihin liittyvän lainsäädännön. Laitoksen omavalvonnasta vastaavien henkilöiden tulee tutustua huolella kyseisten asiakirjojen sisältöön. 

Kooste kaikkia elintarvikealan laitoksia koskevista sopimuksista, säädöksistä ja ohjeista

Sopimukset ja säädökset

Ohjeet ja kirjeet

Kooste maitoalan laitoksia koskevista sopimuksista, säädöksistä ja ohjeista

Sopimukset

Säädökset

Ohjeet

Koost kala-alan laitoksia koskevista sopimuksista, säädöksistä ja ohjeista

Sopimukset

Säädökset

  • Euraasian talousliiton Komission päätöksen Nro 162 (18.10.2016) mukainen tekninen säädös 040/2016 kalastustuotteiden turvallisuudesta, tullut voimaan 1.9.2017.
  • Sanitary Rules and Norms SanPiN 2.3.4.050-96 / "Production and sale of fish products" / Enterprises of food and processing industry (technological processes and raw materials 1996

Ohjeet

Kooste liha-alan laitoksia koskevista sopimuksista, säädöksistä ja ohjeista

Sopimukset

  • Pöytäkirja 30.7.2010 lihan ja lihavalmisteiden viennistä (Venäjän Federaation eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitoksen pääjohtaja S.A. Dankvertin, Suomen maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston osastopäällikön sijaisen Kirsi Heinosen ja Suomen elintarviketurvallisuusvirasto Eviran pääjohtaja Jaana Husu-Kallion välillä pidetystä työkokouksesta 30.7.2010)

Säädökset

Ohjeet