Todistukset ja lomakkeet

Elävien tuontantoeläinten, kilpailuhevosten ja näiden alkioiden sekä eläimistä saatavien tuotteiden viennissä käytetään vientieräkohtaisia eläinlääkintötodistuksia. Niiden tarkoitus on todistaa viennin kohdemaan viranomaiselle, että vietävä eläin tai tuote ei ole vaaraksi ihmisten tai eläinten terveydelle ja että se täyttää kohdemaan asettamat vientiehdot.

Tästä osasta löytyvät Venäjän ja Tulliliiton viennissä käytettävien eläinlääkintötodistusten tilausohjeetlomakkeineen sekä todistusmallit.