Koosteet sopimuksista, säädöksistä ja ohjeista

 

 

Venäjän-vientiin hyväksytyllä tai hyväksyntää hakevalla elintarvikealan laitoksella tulee olla mapissa tulostettuina laitoksen toimintaan liittyvät sopimukset, säädökset ja ohjeet laitoksen omavalvonnasta vastaavien henkilöiden sekä laitosta valvovan virkaeläinlääkärin ymmärtämällä kielellä. Kaikkia laitoksia koskevien sopimusten, säädösten ja ohjeiden lisäksi alla on lueteltu vain maitoalan, kala-alan ja liha-alan laitoksia koskevat sopimukset, säädökset ja ohjeet. Laitoksen omavalvonnasta vastaavien henkilöiden tulee tutustua huolella kyseisten asiakirjojen sisältöön. 

 

Kooste kaikkia elintarvikealan laitoksia koskevista sopimuksista, säädöksistä ja ohjeista

Sopimukset ja säädökset

 • Federal law No 2 No 52-FZ (Sanitary and epidemiological welfare of the population) (pdf)
 • Federal law No 3 No 184-FZ (Technical regulaitons) (pdf)
 • EU:n ja Venäjän välinen vientiehtosopimus  September Memorandum (2.9.2004) liitteineen:  Liite 1Liite 2
 • EU:n ja Venäjän välinen Memorandum (4.4.2006, pdf) aluejaosta eläintautitapauksissa
 • Tulliliiton tekninen säädös elintarviketurvallisuudesta (021/2011, 1.7.2013) tuli voimaan päätöksellä 880, lukuunottamatta liha- ja lihatuotteita, maitotuotteita ja kalastustuotteita, joille on oma tarkempi tekninen säädös. (EEC Collegium Decisions No 129 of 11 June 2013 aand No 147 of 25 June 2013)
 • Technical Regulation of the Customs Union (005/2011, pdf) On Packaging Safety 
 • Technical Regulation of Customs Union (022/2011, pdf) Labelling of Food Products
 • Safety Requirements for Food Additives, Flavorings and Technological Aids (029/2012)
 • Tulliliiton päätös Nro 299 (28.5.2010, pdf) Customs Union common sanitary and epidemiological requirements, Chapter II (siltä osin kun ei ole uudempia teknisiä säädöksiä):  Kaikkia elintarvikkeita koskevat kohdat: 1.1. Area of applicaton, 1.6 Requirements for storage and transportation, Annex 1: hygienic safety requirements for canned food products, Annex 3: Permissible levels of radionuclides of Cesium-137 and strontium-90, 9. Other products, 11. Food products for pregnant and nursing women,12.-18. Lastenruokiin ja niiden raaka-aineisiin liittyviä vaatimuksia.
 • Tulliliiton päätös Nro 317 (18.6.2010, pdf) ja lista tuotteista, jotka ovat eläinlääkinnällisen valvonnan alaisia, huomioiden siihen myöhemmin tehdyt muutokset muun muassa päätöksellä 294. Sekä vaatimukset Customs Union common veterinary and sanitary requirements
 • Venäjän Talousvesinormi SanPin 2.1.4.1074 01_fi  (pdf), muutos 1: SanPin 2496-09_fi  (pdf) ja muutos 2: SanPin 2.1.4.2580-10_fi  (pdf)

 

Ohjeet ja kirjeet

 

Kooste vain maitoalan laitoksia koskevista sopimuksista, säädöksistä ja ohjeista

Sopimukset

Säädökset

 • Tehchnical Regulation of the Customs Union on Safety of Milk and Dairy Products (033/2013, pdf),   Liitteet 1-16 (pdf)
 • Tulliliiton päätös Nro 299 (28.5.2010, pdf), huomioiden siihen myöhemmin tehdyt muutokset:  Customs Union common sanitary and epidemiological requirements, Chapter II, section 1: Safety requirements and nutritional value of food products; Maitoa ja maitovalmisteita koskee taulukko: 2. Milk and milk products - from Group 04 (milk)
 • Tulliliiton päätös Nro 317 (18.6.2010), huomioiden siihen myöhemmin tehdyt muutokset: Customs Union common veterinary and sanitary requirements; Maitoa ja maitovalmisteita koskee Chapter 27 "Veterinary requirements...milk from large cattle and small cattle, and dairy products"
 • Laki nro 88-FZ (12.6.2008) ”Technical Regulations for Milk and Milk Products” (pdf); muutettuna lailla nro 163-FZ (ru, pdf)
 • Sanitary Regulations and Standards SanPiN 2.3.4.551-96. Production of Milk and Milk products (pdf)

Ohjeet

Kooste vain kala-alan laitoksia koskevista sopimuksista, säädöksistä ja ohjeista

Sopimukset

Säädökset

 • Tulliliiton päätös Nro 299 (28.5.2010, pdf), huomioiden siihen myöhemmin tehdyt muutokset: Customs Union common sanitary and epidemiological requirements:  Chapter II, section 1: Safety requirements and nutritional value of food products; Kalaa ja kalastustuotteita koskevat seuraavat taulukot: 3. Fish, non-fish objects of trade and foods produced from them - Group 03, Group 16 (ready to be used products), Annex 2: Parasitological safety... fish jne...
 • Tulliliiton päätös Nro 317 (18.6.2010, pdf), huomioiden siihen myöhemmin tehdyt muutokset: Customs Union common veterinary and sanitary requirements; Kalaa ja kalastustuotteita koskee Chapter 29 "Veterinary requirements food products of fish, crusta-ceans, mollusks, other objects of fishing and their processing products"
 • Sanitary Rules and Norms SanPiN 2.3.4.050-96 / "Production and sale of fish products" / Enterprises of food and processing industry (technological processes and raw materials 1996 (pdf)

Ohjeet

Kooste vain liha-alan laitoksia koskevista sopimuksista, säädöksistä ja ohjeista

Sopimukset

 • Lihan vientiä koskeva kahdenvälinen sopimus 14.4.2008 (pdf)
 • Pöytäkirja 30.7.2010 lihan ja lihavalmisteiden viennistä (pdf) (Venäjän Federaation eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitoksen pääjohtaja S.A. Dankvertin, Suomen maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston osastopäällikön sijaisen Kirsi Heinosen ja Suomen elintarviketurvallisuusvirasto Eviran pääjohtaja Jaana Husu-Kallion välillä pidetystä työkokouksesta 30.7.2010)

Säädökset

Ohjeet