Eläinperäiset elintarvikkeet

Maitotuotteet

Vientitilastoista näkyy, että Suomesta viedään Uuteen-Seelantiin maitotuotteita. Suomella ja Uudella-Seelannilla ei ole virallisesti sovittua eläinlääkintötodistusmallia. Käytössä saattaa olla kohdemaan muotoilema todistusmalli tai viejä voi ehdottaa, että viennissä käytetään Eviran laatimaa yleistä eläinlääkintötodistusta.

Huom! Evira ei voi taata, että yleistodistusta voi sellaisenaan käyttää viennissä, koska sen käytöstä ei ole sovittu viennin kohdemaiden viranomaisten kanssa. Tästä syystä suosittelemme, että ennen vientiä viejä toimittaa todistusmallin vastaanottajalle ja pyytää tätä tuojan roolissa varmistamaan todistuksen kelpoisuuden kyseiseen kohdemaahan.

Sianliha ja sianlihatuotteet

Sianlihan vienti Uuteen-Seelantiin ei edellytä Eviran kautta toimitettavaa laitosrekisteröintiä. Vietäessä sianlihaa ja siitä tehtyjä tuotteita Uuteen-Seelantiin on käytettävä vientieräkohtaista TRACES-todistusta, jonka sisällöstä EU-komissio ja Uusi-Seelanti ovat sopineet. Todistuksessa on määritelty CN/HS-koodeittain ne tuotteet, joita maahan saa todistuksella viedä.

Muita terveystodistusmalleja ei todistussopimuksesta johtuen ole mahdollista käyttää; muun todistusmallin käyttö johtaa vientierän hylkäämiseen kohdemaan rajatarkastuksessa.

Viejän tulee pyytää terveystodistus alueensa elintarvikevalvonnasta vastaavalta virkaeläinlääkäriltä. TRACES-todistus haetaan ja myönnetään sähköisessä TRACES-todistusjärjestelmässä.

Muista!