Hirvieläinten TSE

11.7.2018 Hirvieläinten TSE

Tieteellisten tutkimusten perusteella kyseessä ei ole hirvieläinten CWD vaan TSE. Tämän hetkisten tietojen mukaan tauti ei leviä horisontaalisesti eläimestä toiseen. Tautitapauksen tarkemmat tutkimukset jatkuvat.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME: Hirvieläinten näivetystauti

20.4.2018 Japani kieltää kaikkien hirvieläimistä saatujen tuotteiden tuonnin Suomesta Japaniin

Japanin MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) kieltää kaikkien hirvieläimistä saatujen tuotteiden (lihatuotteiden lisäksi esim. nahat ja sarvet) tuonnin Suomesta Japaniin. Suomesta ei toistaiseksi saa viedä mitään hirvieläimistä (esim. hirvistä, poroista, kauriista ja peuroista) saatavia tuotteita Japaniin ennen kuin toisin ohjeistetaan.

 

MAFF kieltää myös elävien hirvieläinten tuonnin Suomesta Japaniin. Elävien hirvieläinten vienti Suomesta muihin maihin on kielletty jo kansallisesti varotoimenpiteenä ensimmäisen CWD-tapauksen varmistuttua Suomessa.

 

Pyydämme ilmoittamaan Eviraan (vienti.elaintuotteet(at)evira.fi), jos tiedossanne on Japaniin lähteneitä hirvieläimistä saatuja tuotteita viimeisen kuuden viikon ajalta.

17.4.2018 Japani kieltää hirvieläinten lihan ja lihavalmisteiden tuonnin Suomesta Japaniin

Japanin MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare) kieltää hirvieläinten lihan ja lihavalmisteiden tuonnin Suomesta Japaniin Suomessa todetun hirven CWD-tapauksen vuoksi. Suomesta ei toistaiseksi saa viedä hirvieläinten (esim. hirvien, porojen, kauriiden ja peurojen) lihaa tai siitä valmistettuja tuotteita Japaniin ennen kuin toisin ohjeistetaan. Pyydämme ilmoittamaan Eviraan (vienti.elaintuotteet(at)evira.fi), jos tällaisia vientieriä on lähtenyt Japaniin viimeisen kuuden viikon aikana.

8.3.2018 Hirvessä todetun hirvieläinten näivetystaudin (CWD) aiheuttamat rajoitukset vientiin EU:n ulkopuolelle

Tämä tiedote koskee vientiä EU:n ulkopuolelle.

Kuhmosta kuolleena löydetystä hirvestä on todettu hirvieläinten näivetystauti (Chronic Wasting Disease, CWD) 7.3.2018. CWD:tä ei ole aiemmin todettu Suomessa. CWD-tapauksen vuoksi eläviä hirvieläimiä ei saa tällä hetkellä viedä Suomesta. Tautitapauksella saattaa olla vaikutuksia myös eläimistä saatavien tuotteiden vientiin (esim. poron tai naudan liha ja vuodat) ja niiden viennissä käytettävien todistusten myöntämiseen.

CWD kuuluu TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathies) -tauteihin. Vientiin myönnettävissä eläinlääkintötodistuksissa tulee kiinnittää siis erityistä huomiota vakuutuksiin, jotka liittyvät suoraan CWD:hen, TSE-tauteihin tai yleisemmin eläintauteihin. Myös muissa kuin hirvieläimistä saatavia tuotteita koskevissa eläinlääkintötodistuksissa, voi olla vakuutuksia, jotka eivät enää täyty CWD-tapauksen vuoksi. CWD ei kuitenkaan ole OIE-koodissa (World Organisation for Animal Health) listattu tauti.

Lisäksi viennin kohdemaat saattavat asettaa vientirajoituksia, jotka ylittävät todistuksissa esiintyvät vakuutukset. Viennissä on aina huomioitava sekä kansalliset että kohdemaan asettamat rajoitukset.

Viennin kohdemaan asettamat vientirajoitukset

Jotta viennin kohdemaan asettamat vaatimukset täyttyisivät, eläinlääkintötodistuksissa olevien vakuutusten on vietävän lähetyksen osalta pidettävä paikkansa. Jos myönnettävä eläinlääkintötodistus sisältää CWD:hen tai TSE-tauteihin liittyviä vakuutuksia, pyydämme tarkistuttamaan Eviran vientitiimiltä, voiko todistusta myöntää (vienti.elaintuotteet(at)evira.fi).

Eläinlääkintötodistuksista tulevat rajoitukset sekä viennin kohdemaiden asettamat muut rajoitukset on otettava huomioon eläinlääkintötodistuksia myönnettäessä. Jos jompikumpi estää viennin, ei vienti ole mahdollista.

Jotkin viennin kohdemaat saattavat kieltää hirvieläimistä saatavien tuotteiden viennin kokonaan Suomesta tai tietyltä alueelta Suomessa esiintyvästä CWD:stä johtuen. Jos tällaisia rajoituksia ilmenee, pyydämme ilmoittamaan asiasta Eviran vientitiimille osoitteeseen vienti.elaintuotteet(at)evira.fi. Evira julkaisee tiedossa olevat rajoitukset evira.fi -sivuilla: https://www.evira.fi/vienti/rajoitukset.

Suomen asettamat vientirajoitukset

Kansallisten rajoitusten ajankohtainen tilanne tulee tarkastaa ennen vientiä.

Suomesta jo lähteneet vientierät

Jos vientiin EU:n ulkopuolisiin maihin on myönnetty viimeisen neljän viikon aikana eläinlääkintötodistuksia hirvieläimille tai niistä saataville tuotteille, ilmoittakaa näistä vientieristä tiedot oheisen taulukon mukaisesti osoitteeseen vienti.elaintuotteet(at)evira.fi.

Ilmoittakaa myös, jos tiedossanne on tai epäilette, että vientiä on tapahtunut vastoin yllä olevaa ohjeistusta esim. koska CWD-tapaus ei todistusta myönnettäessä ollut vielä viejän tai valvontaviranomaisen tiedossa. Evira on tällöin tarvittaessa yhteydessä kauttakulku- ja kohdemaan viranomaisiin asian selvittämiseksi.

Tuote/

Elävä eläin

Todistuksen nimi

Todistuksen myöntämis-päivä

Valvonta-yksikkö

Viejä

Vastaanottaja

Kohdemaa

Kautta-kulkumaa

Sisältääkö   todistus CWD tai TSE 

-ehdon   (”Kyllä” / ”Ei”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajankohtaista tietoa CWD-tapausten aiheuttamista vientirajoituksista tullaan päivittämään viennin kotisivuille sitä mukaa, kun saamme tietoa. Otathan epäselvissä tapauksissa yhteyttä Eviran vientitiimiin ensisijaisesti sähköpostitse (vienti.elaintuotteet(at)evira.fi).

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Jenni Kiilholma, puh: 050 570 8126

Ylitarkastaja Tuula Lundén, puh: 050 440 8976