IHN-virus (tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio)

3.10.2018

Maa- ja metsätalousministeriön 10.9.2018 julkaistun tiedotteen mukaan EU-komissio on palauttanut Suomelle virallisen vapauden IHN-taudista. Neljällä alueella on kuitenkin yhä voimassa rajoituksia. Rajoitusvyöhykkeitä ollaan purkamassa, mutta alueilla jatketaan seurantaa kahden vuoden ajan ennen kuin ne voidaan julistaa täysin taudista vapaaksi. Suunniteltassa vientiä seuranta-alueelta ottakaa yhteyttä Eviran vientitiimiin vienti.elaintuotteet@evira.fi.

Lisätietoja aiheesta: Tarttuva lohikalojen IHN-virus Suomessa

30.11.2017 Suomalaisessa kalalaitoksessa todetun IHN-viruksen aiheuttamat rajoitukset vientiin EU:n ulkopuolelle

Suomessa on ensimmäistä kertaa todettu lohikaloihin tarttuva IHN-virus (tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio). IHN-viruksen esiintyminen Suomessa vaikuttaa elävien kalojen ja niistä saatavien tuotteiden vientiin ja viennin eläinlääkintötodistusten myöntämiseen. Viennillä tarkoitetaan tässä vientiä EU:n ulkopuolelle.

Iin kunnassa Perämeren merialueella on todettu tarttuva vertamuodostavan kudoksen kuolio (IHN) yhdessä ruokakalalaitoksessa 30.11.2017. Virusta ei ole aiemmin todettu Suomessa. IHN-viruksen esiintymisellä Suomessa voi olla vaikutuksia elävien kalojen ja niistä saatavien tuotteiden vientiin ja viennissä käytettävien todistusten myöntämiseen. Tässä tiedotteessa käsitellään vientiä EU:n ulkopuolelle.

Koska Suomessa on todettu IHN-tapaus, viennissä käytettävien eläinlääkintötodistusten tautivakuutusten tulkinta muuttuu. Myös muissa kuin kalaa ja siitä saatavia tuotteita koskevissa todistuksissa, esimerkiksi sianliha- tai maitotodistuksissa, voi olla vakuutuksia, jotka eivät enää täyty IHN-tautitapauksen vuoksi. Lisäksi viennin kohdemaat saattavat asettaa vientirajoituksia, jotka ylittävät todistuksissa esiintyvät ehdot. Viennissä on aina huomioitava kansalliset ja kohdemaan asettamat rajoitukset.

Alla on Eviran tulkintoja asiasta.

Viennin kohdemaan asettamat vientirajoitukset

Jotta viennin kohdemaan asettamat vaatimukset täyttyisivät, eläinlääkintötodistuksissa olevien vakuutusten on vietävän lähetyksen osalta pidettävä paikkansa. Todistuksissa olevien vakuutusten tulkinta riippuu siitä, tulevatko vientituotteet IHN:n esiintymisen vuoksi asetettujen rajoitusvyöhykkeiden sisä- vai ulkopuolelta.

Alla kuvatut 1. ja 2. kohdan vaatimukset on otettava huomioon eläinlääkintötodistuksia myönnettäessä. Jos jompikumpi vaatimus estää viennin, ei vienti ole mahdollista.

1. Eläinlääkintötodistuksista tulevat rajoitukset

Esimerkiksi seuraavia vakuutuksia sisältäviä todistuksia ei voi tällä hetkellä myöntää mistään päin Suomea:

Finland is free from IHN Finland is free from OIE listed diseases

Todistuksia, jotka sisältävät esimerkiksi seuraavia vakuutuksia on mahdollista myöntää vain, jos:

  • kalat, joista kalastustuotteet ovat peräisin, tulevat IHN-rajoitusvyöhykkeiden ulkopuolelta ja tuotteita ei ole valmistettu rajoitusalueella sijaitsevassa laitoksessa: Fish and seafood (fishery products) originate from farms/establishments which have not been placed under animal health restrictions.
  • kalat tulevat kalanviljelylaitoksilta, joissa ei ole todettu IHN-tautitapauksia: Fish come from registered farms free from IHN
  • kalat, joista kalastustuotteet ovat peräisin, tulevat kunnista, joissa ei ole todettu IHN-tautitapauksia: Fish and fishery products are derived from animals originating from administrative territories free from IHN

2. Viennin kohdemaiden asettamat muut rajoitukset

Jotkin viennin kohdemaat saattavat eläinlääkintötodistuksen ehdoista riippumatta kieltää kalan ja kalastustuotteiden viennin kokonaan Suomesta tai tietyiltä alueilta Suomessa kaloissa esiintyvästä IHN:sta johtuen. Jos tällaisia rajoituksia ilmenee, pyydämme ilmoittamaan asiasta Eviran vientitiimille osoitteeseen vienti.elaintuotteet(at)evira.fi. Evira julkaisee tiedossaan olevat rajoitukset näillä sivuilla.  

Suomen asettamat vientirajoitukset

Suomen asettamien rajoitusten ajankohtainen tilanne tulee tarkastaa ennen vientiä Tarttuva lohikalojen IHN-virus Suomessa -sivuilta. Pääsääntöisesti kansallisesta lainsäädännöstä tulevat rajoitukset ovat samat riippumatta siitä, onko tuotteet tarkoitettu Suomeen, EU:n sisämarkkinoille vai EU:n ulkopuolelle.

Lähteneet vientierät

Jos vientiin on myönnetty viimeisen neljän viikon aikana eläinlääkintötodistuksia eläville kaloille tai kalastustuotteille, ilmoittakaa näistä vientieristä tiedot oheisen taulukon mukaisesti osoitteeseen vienti.elaintuotteet(at)evira.fi.

Ilmoittakaa myös, jos tiedossanne on tai epäilette, että vientiä on tapahtunut vastoin yllä olevia ohjeita esim. koska vientirajoitukset eivät todistusta myönnettäessä olleet vielä viejän tai valvontaviranomaisen tiedossa. Evira on tällöin tarvittaessa yhteydessä kauttakulku- ja kohdemaan viranomaisiin asian selvittämiseksi.

Tuote/ elävä kala

Tieteellinen  nimi

Todistuksen  nimi

Todistuksen  myöntämis-päivä

Valvonta-yksikkö

Viejä

Vastaan-ottaja

Kohdemaa

Kautta-kulkumaa

Sisältääkö todistus IHN-ehdon (”Kyllä” / ”Ei”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajankohtaista tietoa IHN-tapauksen aiheuttamista vientirajoituksista tullaan päivittämään näille sivuille sitä mukaa, kun saamme tietoa. Otathan epäselvissä tapauksissa yhteyttä Eviran vientitiimiin ensisijaisesti sähköpostitse (vienti.elaintuotteet(at)evira.fi). 

Lisätietoja:

ylitarkastaja Tuula Lundén, p. 050 440 8976; ylitarkastaja Riikka Lahdenperä, p. 050 401 9411;ylitarkastaja Mia Berlin, p. 050 574 6765; vienti.elaintuotteet[at]evira.fi