Evirasta tilattavat eläinlääkintötodistuspohjat

Evira toimittaa viennissä käytettäviä, turvapaperille painettuja eläinlääkintötodistuspohjia ainoastaan virkaeläinlääkäreille, joilla on eläintautilain 441/2003 mukaan oikeus myöntää eläinlääkintötodistuksia. Tällaisia virkaeläinlääkäreitä ovat kunnaneläinlääkärit (ml. kaupungineläinlääkärit) ja Eviran tarkastuseläinlääkärit.  

Eviran eläinlääkintötodistukset on tarkoitettu ainoastaan tuotantoeläimille, kilpailuhevosille ja näiden alkioille sekä eläimistä saataville elintarvikkeille ja sivutuotteille. Eviran eläinlääkintötodistusten mallit löytyvät Kontista asianomaisen maan sivulla.

Evira ei toimita eläinlääkintötodistuksia lemmikkieläinten vientiin EU:n ulkopuolisiin maihin.

Lemmikkieläinten vientiin tarkoitetut, vastaanottajamaan vaatimat terveystodistukset myöntää virkaeläinlääkäri (kunnan- tai kaupungineläinlääkäri). Lemmikkipassin voi myöntää myös muu laillistettu eläinlääkäri kuin virkaeläinlääkäri, esimerkiksi yksityisvastaanottoa pitävä eläinlääkäri.

Eläinlääkintötodistuspohjien tilaus ja kuukausi-ilmoitukset

  • Tilauslomake 5 Yleinen (päivitetty 10.04.2018) eläinlääkintötodistuksille, joita käytetään elävien tuotantoeläinten, alkioiden, elintarvikkeiden, elintarvikelisäaineiden, eläimistä saatavien muiden tuotteiden sekä rehujen eläinlääkintötodistuksille viennissä EU:n ulkopuolisiin maihin
  • Kuukausi-ilmoitus 3 Yleinen (päivitetty 8.8.2017), jolla selvitetään tilauslomakkeella 5 tilattujen eläinlääkintötodistusten käyttöä
  • HUOM! Kiinan, Yhdysvaltojen sekä Venäjän/Euraasian talousliiton, Valko-Venäjän ja Kazakstanin todistus- ja kuukausi-ilmoituslomakkeet löytyvät ao. maiden sivuilta

Tilauslomake täytetään sähköisesti, tallennetaan ja lähetetään sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen muutmaat.vientitodistukset(at)evira.fi. Lomakkeessa pyydetty todistuksen koodi löytyy kyseisen eläinlääkintötodistuspohjan vasemmasta alareunasta. Koodi muodostuu maan kolmikirjaimisesta lyhenteestä ja sarjanumerosta. Evira ei käsittele käsin täytettyjä lomakkeita väärinkäsitysten välttämiseksi.

Varmistathan, että käytät uusinta päivitettyä tilauslomaketta. Hae tilauslomake aina tältä sivulta sen sijaan, että tallentaisit sen itsellesi. Tilauslomake toimii Evirassa myös perusteena todistusten laskutukselle ja näin ollen tilaajan (sähköistä) laskutusta koskevien tietojen on oltava ajantasaiset.

Virkaeläinlääkärit tekevät eläinlääkintötodistusten käytöstä ja mahdollisesta mitätöinnistä Eviralle selvityksen todistusten myöntämistä seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä kuukausi-ilmoituslomakkeilla. Kuukausi-ilmoitus toimitetaan Eviraan myös niiltä kuukausilta, jolloin ei ole ollut vientiä. Tällöin rastitaan kuukausi-ilmoituksen kohta "Ei vientiä". Pyydämme toimittamaan todistustilaukset ja kuukausi-ilmoitukset Eviraan erillisillä sähköposteilla, kiitos.

Todistusten hinta

Todistukset ovat maksullisia kulloinkin voimassa olevan Eviran hinnaston (Muut maksulliset palvelut > Eviran yhteiset >Todistukset > Vientitodistukset > Todistukset > Eläinlääkintötodistus) mukaisesti.