Tilaus- ja ilmoituslomakkeet

Evira toimittaa viennissä käytettäviä, turvapaperille painettuja eläinlääkintötodistuksia ainoastaan virkaeläinlääkäreille, joilla on eläintautilain 441/2003 mukaan oikeus myöntää eläinlääkintötodistuksia. Tällaisia virkaeläinlääkäreitä ovat kunnaneläinlääkärit (ml. kaupungineläinlääkärit) ja Eviran tarkastuseläinlääkärit. Edellä mainittu ei koske kasviperäisiä elintarvikkeita.

Tilaus- ja ilmoituslomakkeet

Kaikki viranomaisille tarkoitetut tilaus- ja ilmoituslomakkeet on siirretty viranomaisintra Pikanttiin:

Sinetti - tietoa vientitodistuksista

 

Todistusten hinta

Todistukset ovat maksullisia kulloinkin voimassa olevan Eviran hinnaston mukaisesti (Muut maksulliset palvelut > Eviran yhteiset > Todistukset > Vientitodistukset > Todistukset > Eläinlääkintötodistus).

Ruokavirasto aloittaa 1.1.2019 – huomio vientitodistuksiin!

Ruokaviraston turvapaperipohjalle painetut todistukset otetaan käyttöön 1.1.2019, eikä Eviran turvapaperipohjalle painettuja todistuksia voi enää tämän jälkeen myöntää.

Ruokaviraston turvapaperipohjalle painettuja todistuksia myönnetään vientierille, jotka lastataan vientiin Suomessa 1.1.2019 tai sen jälkeen. Ruokaviraston todistuksia ei myönnetä etukäteen sellaisten erien mukaan, jotka lastataan ja lähtevät matkaan vuoden 2018 puolella.

Virkaeläinlääkärit voivat tilata uusia todistuspohjia Evirasta 1.11.2018 alkaen aluksi tammi–helmikuun tarpeeseen. Evira ja maa- ja metsätalousministeriö tiedottavat viennin kohdemaita muuttuvasta turvapaperista.