Tilaus- ja ilmoituslomakkeet

Tilaus- ja kuukausi-ilmoituslomakkeet

Evira toimittaa viennissä käytettäviä, turvapaperille painettuja eläinlääkintötodistuksia ainoastaan virkaeläinlääkäreille, joilla on eläintautilain 441/2003 mukaan oikeus myöntää eläinlääkintötodistuksia. Tällaisia virkaeläinlääkäreitä ovat kunnaneläinlääkärit (ml. kaupungineläinlääkärit)  ja Eviran tarkastuseläinlääkärit.  

Eläinlääkintötodistusten tilauslomake ja kuukausi-ilmoitus-lomake ovat sähköisesti täytettäviä. Täytetty lomake tallennetaan ja lähetetään sähköpostin liitetiedostona. Väärinkäsitysten välttämiseksi Evira ei käsittele käsintäytettyjä lomakkeita. Euraasian talousliiton mailla, Kiinalla ja Yhdysvalloilla on omat lomakkeet, muihin maihin eläinlääkintötodistuksia tilataan perustilauslomakkeella 5 Muut maat.  Varmistathan aina, että käytät uusinta, päivitettyä tilauslomaketta.

Lomakkeessa pyydetty todistuksen nimi koostuu kyseisen eläinlääkintötodistuspohjan vasemmassa alareunassa olevasta koodista sekä tuotteesta, jota todistuksella viedään (esim. JPN005 Milk).  Koodi muodostuu maan kolmikirjaimisesta lyhenteestä ja sarjanumerosta. Todistuspohjiin ei tilausvaiheessa täytetä vientierää koskevia tietoja. 

Kuukausi-ilmoitukset

Virkaeläinlääkärit tekevät eläinlääkintötodistusten myöntämisestä ja mahdollisista mitätöinneistä Eviralle selvityksen todistusten myöntämistä seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä kuukausi-ilmoituslomakkeilla. Kuukausi-ilmoitus toimitetaan Eviraan myös niiltä kuukausilta, jolloin ei ole ollut vientiä. Tällöin rastitaan kuukausi-ilmoituksen kohta "Ei vientiä".

Mitätöityjä todistuksia ei pääsääntöisesti korvata. Poikkeuksena tähän on eläinlääkintötodistuksien sisällön tai turvapaperin muuttuminen. Tällöin Evira kompensoi kyseisenä vuonna tilatut jäljelle jääneet todistukset uusien todistusten laskutuksen yhteydessä.

HUOM! Älä lähetä tilausta samalla sähköpostilla, jolla toimitat kuukausi-ilmoituksen.

Älä lähetä samalla sähköpostilla Euraasian talousliiton, Kiinan tai Yhdysvaltojen tilaus- tai ilmoituslomakkeiden kanssa muiden maiden lomakkeita.

Huom! Todistuksen laskutusta varten taloushallinnon tarvitsemat tiliöintikoodit ovat tilauslomakkeiden alareunassa. Käytä tästä syystä aina uusimpia lomakkeita! 

KAIKKI LOMAKKEET ON PÄIVITETTY 10/2018

Perustilauslomake

  • Tilauslomake 5 Muut maat (päivitetty 08.10.2018) eläinlääkintötodistuksille, joita käytetään elävien tuotantoeläinten, alkioiden, elintarvikkeiden, elintarvikelisäaineiden, eläimistä saatavien muiden tuotteiden sekä rehujen eläinlääkintötodistuksille viennissä EU:n ulkopuolisiin maihin
  • Kuukausi-ilmoitus 5 Muut maat (päivitetty 08.10.2018), jolla selvitetään tilauslomakkeella 5 tilattujen eläinlääkintötodistusten käyttöä

Lähetetään osoitteeseen: muutmaat.vientitodistukset@evira.fi.

Euraasian talousliitto: Armenia, Kazakstan, Kirgisia, Valko-Venäjä ja Venäjä

Euraasian talousliiton alueelle on lukuisia EU:n ja kohdemaan/Tulliliiton/Euraasian talousliiton välillä sovittuja eläinlääkintötodistuksia. Kohdemaan (kun se on muu kuin Venäjä) kanssa sovittuja todistuksia eri tuoteryhmille käytetään ensisijaisesti.

Euraasian talousliiton alueen vientiin tarkoitettuja eläinlääkintötodistuksia ja pre-export-todistuksia voivat tilata ja myöntää vain ne virkaeläinlääkärit, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti Euraasian talousliiton vientitentin. Virkaeläinlääkärit voivat suorittaa tentin valvonnan sisäisessä intranetissä.

 

Kiina

Yhdysvallat

Evira toimittaa USA:n viennissä käytettäviä eläinlääkäritodistuksia ainoastaan Eviran palveluksessa olevalle USA:n vientiin hyväksyttyä laitosta valvovalle tarkastuseläinlääkärille. Evira laskuttaa laitoksen valvojan tilaamat todistukset asianomaiselta laitokselta.

Todistusten hinta

Todistukset ovat maksullisia kulloinkin voimassa olevan Eviran hinnaston mukaisesti (Muut maksulliset palvelut > Eviran yhteiset > Todistukset > Vientitodistukset > Todistukset > Eläinlääkintötodistus).