Hyödyllistä tietoa viejälle

Näiltä sivuilta löytyy apuja vientimarkkinoiden kartoituksesta jo toimivan viennin ylläpitoon erityisesti elintarvikekelpoisuuden ja -turvallisuuden näkökulmasta. Löydät hyödyllistä tietoa seikoista, joita kokemuksemme mukaan on hyvä huomioida niin ennen varsinaisen vientitoiminnan aloittamista kuin myös käynnissä olevan viennin ylläpitämiseksi.

Vientiä vai sisämarkkinakauppaa?

Elintarvikkeiden vienti EU-maihin on sisämarkkinakauppaa, jonka periaatteiden mukaisesti laillisesti EU-maassa markkinoilla olevaa tuotetta saa viedä myös muihin EU-maihin.

Varsinaisesti vienti tarkoittaa tuotteiden vientiä EU:n ulkopuolelle. EU:n ulkopuoliset maat voivat asettaa elintarvikkeille lainsäädäntöämme tiukempia ehtoja, joita tulee noudattaa. Kohdemaan viranomainen viime kädessä päättää, minkä maan ja minkä yrityksen valmistamia tuotteita kohdemaassa saa myydä ja markkinoida – ja millä ehdoin.

Löydä kannattavat vientikohteet – varaudu sopeuttamaan toimintaasi

Elintarvikeviennin lähtökohtana on, että vientielintarvike ja elintarviketta valmistava yritys täyttävät EU:n ja Suomen lainsäädännön vaatimukset. Kohdemaan lisävaatimusten selvittäminen on olennainen osa yrityksen elintarvikeviennin suunnittelua.

Viejäyrityksen on tärkeä löytää kannattavat vientikohteet. Kohteiden valinnassa on syytä huomioida, että joidenkin kohdemaiden ”ylimääräiset” vaatimukset saattavat edellyttää sellaisia rakenteellisia tai tuotannollisia muutoksia, että niiden toteuttaminen ei ole taloudellisesti kannattavaa.

Vientiin pyrkivän elintarvikeyrityksen kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä Eviran vientitiimiin. Kohdemaan vaatimuksista riippuen vientitoimintaan voi ryhtyä hyvinkin helpolla, mutta joissain tapauksissa markkinoillepääsy voi kestää jopa vuosia.

Kohdemaa kiikarissa? Selvitä vaatimukset hyvissä ajoin!

Eväitä kansainvälistymiseen vientikoulutuksistamme

Tutustu myös vientikoulutuksiimme.

Aiheet: