Hyödyllistä tietoa viejälle

Vientiä vai sisämarkkinakauppaa?

Elintarvikkeiden vienti EU-maihin on sisämarkkinakauppaa, jonka periaatteiden mukaisesti laillisesti EU-maassa markkinoilla olevaa tuotetta saa viedä myös muihin EU-maihin.

Varsinaisesti vienti tarkoittaa tuotteiden vientiä EU:n ulkopuolelle. EU:n ulkopuoliset maat voivat asettaa elintarvikkeille lainsäädäntöämme tiukempia ehtoja, joita tulee noudattaa. Kohdemaan viranomainen viime kädessä päättää, minkä maan ja minkä yrityksen valmistamia tuotteita kohdemaassa saa myydä ja markkinoida – ja millä ehdoin.

Kohdemaa kiikarissa? Selvitä vaatimukset hyvissä ajoin!

Vientimarkkinoiden kartoituksessa ja vientistrategian rakentamisessa kannattaa hyödyntää Kontti-palveluamme, josta löydät tiedossamme olevat vaatimukset kohdemaittain ja vientituotteittain. 

Vientiin pyrkivän elintarvikeyrityksen kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä Eviran vientitiimiin. Kohdemaan vaatimuksista riippuen vientitoimintaan voi ryhtyä hyvinkin helpolla, mutta joissain tapauksissa markkinoillepääsy voi kestää jopa vuosia.

Kun vienti vetää – olemassa olevien vientimarkkinoiden turvaaminen

Olemassa oleva vienti turvataan toimimalla kohdemaan asettamien vaatimusten mukaisesti. Nämä vaatimukset voivat joidenkin kohdemaiden osalta ja tuotekohtaisesti ylittää EU:n ja Suomen vaatimukset.

Jos näitä ns. ylimääräisiä kohdemaan asettamia vaatimuksia on paljon, niiden huomioiminen tuotannossa ja viranomaisvalvonnassa vie myös ylimääräistä omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan aikaa. Viennin kohdemaalle on voitava osoittaa, että Suomessa noudatetaan kohdemaan asettamia vaatimuksia.

TOP 10 muistilista

1. Varaa aikaa markkinoillepääsyyn 

2. Panosta osaavaan henkilökuntaan 

3. Tutustu viennin perusedellytyksiin 

4. Perehdy kohdemaan vaatimuksiin; tunnista erityisvaatimukset 

5. Varaudu tarvittaessa sopeuttamaan toimintasi ja tuotteesi kohdemaan markkinoille 

6. Tunnista riskit 

7. Jos tuotteesi vienti edellyttää kasvinterveystodistusta, rekisteröidy kasvinsuojelurekisteriin. Jos tuotteesi on eläinperäinen, rekisteröidy Eviran viejärekisteriin 

8. Selvitä kuljetuksiin liittyvät vaatimukset 

9. Hanki vientihyväksyntä, jos sellainen tarvitaan 

10.  ja vie vasta vientihyväksynnän saatuasi

Aiheet: