Ennen vientiä: kartoita markkinat ja perehdy ehtoihin

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Ennen kuin tuote saadaan kohdemaan markkinoille, voi kulua useampikin vuosi. Elintarvikeviennin onnistunut toteutus suunnittelusta lopulliseen vientiin kohdemaahan voi olla pitkä ja monivaiheinen prosessi.

Elintarvikeviennin käynnistäminen edellyttää, että yritys on selvillä kansainvälisen ja kotimaisen elintarviketuotannon vaatimusten keskeisistä eroista. Suomen ja EU-vaatimusten tunteminen ei yksin riitä. Myös kohdemaan erityisvaatimuksiin on perehdyttävä huolella. Yrityksen on ymmärrettävä kansainvälisen elintarviketuotannon edellytykset sekä vientitoiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen liittyvät käytännön toimet.

Elintarviketurvallisuus on tärkeintä kohdemaasta riippumatta

Kaikki maat haluavat markkinoilleen ainoastaan kuluttajille turvallisia tuotteita. Kohdemaan viranomaiset määrittelevät ehdot tuonnille. Myös Suomi on asettanut ehtoja viennille Suomesta EU:n ulkopuolelle. Tuoteturvallisuus on avainsana niin viennin kuin tuonninkin näkökulmasta. Tarvittaessa on kyettävä sopeuttamaan omaa yritystoimintaa ja vietävää tuotetta kohdemaan vaatimusten mukaiseksi.

Perusedellytys elintarvikeviennille Suomesta EU:n ulkopuolelle on, että yritys on hyväksytty valmistamaan elintarvikkeita EU:ssa ja Suomessa. Vientitoiminnan suunnittelussa on hyvä huomioida, että yritys pystyy panostamaan elintarviketurvallisuudessa riittävään osaamiseen ja ammattitaitoiseen henkilökuntaan. Suunnitteluun ja valmistautumiseen on hyvä varata riittävästi aikaa.

Markkinoillepääsyyn kannattaa varata aikaa

Erityisesti eläinperäisten elintarvikkeiden viennin aloittaminen edellyttää usein vientihyväksynnän hakemista kohdemaan viranomaisilta. Kohdemaan viranomainen päättää aina, minkä maan tai minkä laitosten valmistamia tuotteita voidaan myydä ja markkinoida kohdemaan markkinoilla. Hyväksyntäprosessit vaihtelevat maittain. Joidenkin maiden viranomaiset haluavat saada Eviran ja maa- ja metsätalousministeriön ehdotuksen hyväksyttävistä laitoksista, kun viejäyrityksen vientikelpoisuudesta on varmistuttu.

Riskit ja mahdolliset kaupanesteet on hyvä selvittää ajoissa, jotta niitä on helpompi hallita. Keinotekoiset kaupanesteet ovat kiellettyjä ja WTO-sopimusten vastaisia. Myös kuljetuksiin liittyy vaatimuksia. Vietäessä helposti pilaantuvia elintarvikkeita Suomesta EU:n ulkopuolelle, viennissä on noudatettava ATP-sopimusta. Mikäli tuotteet viedään lopulliseen kohdemaahan kauttakulkuna jonkin toisen EU:n ulkopuolisen maan alueen kautta, myös kauttakulkuehtoihin on perehdyttävä.

Evira auttaa viejiä uusien kohdemaamarkkinoiden löytämisessä 

Uusia markkinoita pyritään avaamaan ja edistämään maa- ja metsätalousministeriön tukemilla kärkihankkeilla. Kohdemaatietoutta löydät Vientimaat Kontti-palvelussa -sivuilta.  

TOP 10 muistilista

1. Varaa aikaa markkinoillepääsyyn 

2. Panosta osaavaan henkilökuntaan 

3. Tutustu viennin perusedellytyksiin 

4. Perehdy kohdemaan vaatimuksiin; tunnista erityisvaatimukset 

5. Varaudu tarvittaessa sopeuttamaan toimintasi ja tuotteesi kohdemaan markkinoille 

6. Tunnista riskit 

7. Jos tuotteesi vienti edellyttää kasvinterveystodistusta, rekisteröidy kasvinsuojelurekisteriin. Jos tuotteesi on eläinperäinen, rekisteröidy Eviran viejärekisteriin 

8. Selvitä kuljetuksiin liittyvät vaatimukset 

9. Hanki vientihyväksyntä 

10. Vie vasta vientihyväksynnän saatuasi

Aiheet: