Esimerkkejä muista vaatimuksista ja tarvittavista todistuksista

Muita vaatimuksia ja tarvittavia todistuksia ovat esimerkiksi:

 • Rekisteröityminen Suomessa (viejärekisteri)
 • Mahdollinen rekisteröityminen kohdemaassa (Suomen kautta tai suoraan kohdemaahan)
 • Huomioi kohdemaan muut kuin eläintauti- tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määräykset, kuten todistukset, verotus, tuontiluvat ja pakkausmerkinnät
 • ATP-sopimus (kansainväliset helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kuljetukset), lisätietoja
 • Vienti EU:n ulkopuolelle edellyttää aina vienti-ilmoituksen antamista Tullille
 • Saalistodistusjärjestelmä, LIS-KALASTUS
  • koskee CN-koodit 03, 1604, 1605
  • saalistodistus osoittaa kalan laillisesti pyydetyksi
  • tietoa tuotteesta, kalastusaluksesta, pyyntialueesta, kuljetustavasta
  • lisätietoja Uudenmaan ELY-keskuksesta ja MMM sivuilta
 • Mahdolliset tutkimus- / analyysitodistukset (joko yrityksen oma tai komannen osapuolen laboratorioanalyysi)
 • Muut mahdolliset asiakirjat, kuten kauppasopimus, alkuperätodistukset, kauppalasku, pakkauslista, kuljetusasiakirjat, luomuasiakirjat, vakuutusasiakirjat jne.