Kun vienti vetää

Olemassa olevien vientimarkkinoiden turvaaminen

Olemassa oleva vienti turvataan toimimalla kohdemaan asettamien vaatimusten mukaisesti. Nämä vaatimukset voivat joidenkin kohdemaiden osalta ja tuotekohtaisesti ylittää Euroopan unionin ja Suomen vaatimukset, joiden mukaisesti suomalaiset toimijat toimivat.

Jos näitä ”ylimääräisiä” kohdemaan asettamia vaatimuksia on paljon, niiden huomioiminen tuotannossa ja viranomaisvalvonnassa vie myös ylimääräistä omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan aikaa. Viennin kohdemaalle on voitava osoittaa, että Suomessa noudatetaan kohdemaan asettamia vaatimuksia.