Luomuelintarvikkeiden vienti

Voiko luomua myydä luomuna kaikkialla?

Yhteiset luomusäädökset pätevät EU-maissa, mutta säädökset eivät ole maailmanlaajuiset. Sisämarkkinakaupassa EU-maiden sekä Norjan ja Islannin välillä luomutuotteita voi myydä ja markkinoida luomuna vapaan liikkuvuuden periaatteiden mukaisesti. Suomalaisen luomutuotteen markkinointi luomuna EU:n ulkopuolella edellyttää, että kohdemaa on hyväksynyt EU:n luomusäädökset vastaamaan omiaan tai hyväksynyt tuotteen erikseen.

EU:lla on kahdenväliset luomusopimukset Sveitsin, Kanadan, Yhdysvaltojen, Japanin, Etelä-Korean, Israelin, Tunisian ja Uuden-Seelannin kanssa. Sopimuksissa EU ja kohdemaa tunnustavat toistensa luomun, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että Suomessa tuotettuja luomutuotteita voidaan myydä EU-luomuna näihin maihin. Osa näistä kahdenvälisistä luomusopimuksista koskee kaikkia luomutuotteita, osassa on rajattu joitain tuoteryhmiä pois. Siksi on aina hyvä varmistaa oman luomutuotteen hyväksyttävyys kohdemaan toimivaltaiselta viranomaiselta.

Muiden maiden osalta viejän on selvitettävä kohdemaan toimivaltaiselta viranomaisilta maan luomuvaatimukset ja haettava mahdolliset hyväksynnät tuotteensa osalta, mikäli se on mahdollista. Luomuhyväksynnän hakeminen voi aiheuttaa toimijalle kustannuksia.

Tarvitaanko vientitodistuksia?

EU:n sisämarkkinoilla ei pääsääntöisesti tarvita erillistä luomutodistusta vietävästä tuotteesta. Luomutodistukseksi riittää valvontaan hyväksytylle toimijalle myönnetty asiakirjaselvitys, jolla toimija todistaa kuuluvansa luomuvalvontaan. Asiakirjaselvitys on yhdenmukainen EU-alueella.

Osa EU:n ulkopuolisista maista ja joskus myös ostaja EU:n sisällä voi vaatia erillisiä vientitodistuksia tai luomusertifikaatteja. Evira myöntää luomuviejille pyynnöstä erilaisia toimija- tai kauppakohtaisia sertifikaatteja sekä maakohtaisia sertifikaatteja. Sertifikaatit ovat maksullisia. Lisätietoa sertifikaatin tilaamisesta löydät täältä.

Miten osoitat tuotteen luomuisuuden?

  • asiakirjaselvitys = EU-säädösten mukainen luomutodistus, käytetään EU-sisämarkkinkaupassa, kuvaa toiminnot ja tuotteet 
  • toimijakohtainen sertifikaatti – kuvaa toiminnot ja tuotteet 
  • kauppakohtainen sertifikaatti – käytetään viennissä EU:n ulkopuolelle tapauskohtaisesti, kuvaa lähtevän erän tiedot
  • maakohtaiset todistukset – esim. NOP import certificate (USA) ja NAQS import certificate (Etelä-Korea)

Vientitoiminnasta EU:n ulkopuolelle ilmoitettava

Viejän tulee ilmoittaa EU:n ulkopuolelle suuntautuvasta vientitoiminnasta omalle luomuvalvojalle esimerkiksi valvontakäynnin yhteydessä tai sähköpostitse osoitteeseen luomuelintarvike@evira.fi. Ilmoitus tarvitaan EU:n komissiolle toimitettavaa tilastointia varten. Viennistä muihin EU-maihin ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Lisätietoa

  • Suomessa EU-säädösten pohjalta valvottu luomu ei ole automaattisesti luomua EU:n ulkopuolella.
  • Luomutuotteet liikkuvat vapaasti EU:n sisämarkkinoilla, jos ne ovat tuotettu, merkitty ja valvottu luomulainsäädännöstä tulevien vaatimusten mukaisesti.
  • EU:n ulkopuolisten maiden osalta on aina erikseen varmistettava, voiko luomutuotteen myydä luomuna. Vientituotteen on oltava kohdemaan lainsäädännön mukainen.