Mihin sopimuksiin Suomi on sitoutunut?

Euroopan unioni – ja Suomi EU-jäsenmaana – on suurimpana elintarvikkeiden viejänä sitoutunut erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin joko yksittäisten kohdemaiden tai kohdemaaryhmien kanssa. Elintarvikeviennissä sopimukset koskevat tuotteiden elintarvikekelpoisuutta ja -turvallisuutta. Suomi voi neuvotella ja sopia kahdenvälisiä sopimuksia uusiin kohdemaihin silloin, kun EU:lla ei ole maan kanssa sopimusta tai käynnissä ei ole neuvotteluja elintarvikeviennin ehdoista.

EU ja Suomi kuuluvat World Trade Organization WTO:hon ja ovat sitoutuneet noudattamaan WTO:n sopimia kansainvälisen kaupan ehtoja. WTO:n SPS-sopimus (Sanitary and Phytosanitary Agreement) luo puitteet turvallisten elintarvikkeiden kansainväliselle kaupalle. Tämä sopimus luo pohjan EU:n/Suomen ja EU:n ulkopuolisten maiden keskenään käymille elintarvikeviennin neuvotteluille ja sopimille sopimuksille.

EU ja Suomi ovat myös mukana aktiivisesti vaikuttamassa seuraavien kansainvälisten organisaatioiden toiminnassa:

Noudata sovittuja sääntöjä

Sopiessaan viennistä uusiin kohdemaihin EU tai Suomi neuvottelevat myös viennissä käytettävien terveystodistusten malleista ja ehdoista. Todistuksia käytetään todisteina tuotteiden elintarvikekelpoisuudesta. Todistukset lähtevät toimitettavien elintarvike-erien mukana kohdemaahan, jossa ne tarkastetaan kohdemaan rajamuodollisuuksien yhteydessä. EU-tason sopimukset ja kahdenvälisesti sovitut sopimukset sekä todistusmallit löydät Kontti-sivultamme.

Kun EU tai Suomi on sopinut kohdemaan kanssa kaupankäynnin ehdoista ja viennissä käytettävistä todistusmallista, viennissä kyseiseen kohdemaahan ei ole mahdollista käyttää muita kuin sovittua todistusmallia. Sopimusehtojen noudattamatta jättäminen voi vaarantaa koko Suomen elintarvikeviennin. Elintarvikevienti on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Huolehdithan siis osaltasi suomalaisen elintarvikeviennin jatkuvuudesta huolehtimalla omasta vientiosaamisestasi!

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA:

Viennissä on noudatettava kohdemaan asettamia vaatimuksia, joilla se haluaa varmistaa markkinoillaan myytävien ja tarjottavien tuontituotteiden elintarvikekelpoisuuden.

Pelisäännöt viennissä perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin ja standardeihin. Sopimukset laaditaan joko EU-tasolla tai kahdenvälisesti Suomen ja kohdemaan viranomaisten kesken.

Aiheet: