Tuumasta toimeen: toimenpiteet kohdemaan markkinoille pääsemiseksi

Kun markkinakartoitus on valmis, elintarvikeviennin edellytykset on selvitetty ja päätös viennin kohdemaasta on tehty, alkavat varsinaiset toimenpiteet kohdemaan markkinoille pääsemiseksi.

Ota yhteyttä Eviran vientitiimiin, jos kohdemaan viranomainen edellyttää:

  • viennissä käytettävän terveystodistuksen (esim. Health Certificate, Veterinary Health Certificate tmv.) sisällöstä ja mallista sopimista kohdemaan ja Suomen kesken
  • vientielintarvikkeen valmistavan laitoksen, viennissä käytettävän vientilastauspaikan ja/tai viejän rekisteröintiä kohdemaan toimesta
  • Suomen elintarvikevalvontajärjestelmän hyväksyntään kohdemaan toimesta
  • muun elintarviketurvallisuuteen liittyvän toimenpiteen

Business Finlandin Food from Finland -ohjelma auttaa elintarvikealan yrityksiä kansainvälistymään ja löytämään oikeat kauppakumppanit kohdemarkkinoilla.

Food from Finland -palvelut toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Eviran ja muiden Team Finland -toimijoiden, Elintarviketeollisuusliiton ja yritysten kanssa.

Aiheet: