Vientiosaamista pk-yrityksille

Evirassa on käynnistetty hanke, jonka tavoitteena on lisätä elintarvikealan pk-yritysten vientivalmiuksia neuvonnan, koulutuksen ja ohjauksen keinoin.

Elintarvikkeiden viennin aloittaminen edellyttää yrityksiltä monen asian suunnittelua ja selvittämistä. Erityisesti eläinperäisten elintarvikkeiden vientiin EU:n ulkopuolisiin maihin voi liittyä erilaisia EU:n ja Suomen lainsäädännön vaatimukset ylittäviä vientiehtoja, jotka yrityksen tulee täyttää.

Hankkeessa pyritään muun muassa:

  • lisäämään pk-yritysten ymmärrystä ja osaamista elintarvikeviennin viranomaisvaatimuksista,
  • löytämään ratkaisuja vientiin liittyviin ongelmiin,
  • kartoittamaan kolmansien maiden tuoteryhmäkohtaisia vientiehtoja,
  • tunnistamaan viranomaisvaatimuksiltaan ja markkinoiltaan kiinnostavia kohdemaita.

Hankkeessa tarjotaan pk-yrityksille ja heitä valvoville viranomaisille vientiin liittyvää neuvontaa ja käytännön ohjausta. Neuvonnan tueksi laaditaan verkkomateriaalia ja järjestetään vientikoulutuksia.

Lisäksi pyritään hyödyntämään eri tahojen viennin edistämiseksi tekemä työ ja sitä kautta edistämään pk-yritysten vientiosaamista mahdollisimman monipuolisesti. 

Tervetuloa mukaan

Toivomme elintarvikealan yrittäjien, valvonnan ja kaikkien vienninedistämistyötä tekevien tahojen osallistuvan hankkeeseen aktiivisesti.

Osallistua voit esimerkiksi vastaamalla kyselyymme. Voit myös lähettää meille sähköpostia ja

  • kysyä elintarvikeviennistä,
  • tuoda esiin tarpeita ja toivomuksia elintarvikeviennin neuvonnan ja muiden palveluiden suhteen tai
  • kertoa millaisia vientiin liittyviä suunnitelmia ja kokemuksia yrityksellänne on.

Lisätietoja hankkeesta antaa Sanna Kiuru. Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse pk-vienti(at)evira.fi.

Jos haluat tietoa hankkeen etenemisestä, ilmoittaudu hankkeen sähköpostituslistalle.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

Osallistu kyselyyn!

Yrittäjä, vastaa elintarvikeviennin kyselyymme.