Kanada

Munatuotteet - processed eggs

EU ja Kanada sopivat joulukuussa 2016 viennissä käytettävästä todistusmallista munatuotteille (processed eggs). Todistusta käytetään vietäessä kuivattuja, jäädytettyjä tai nestemäisiä elintarvikkeita, jotka sisältävät vähintään 50 painoprosenttia jäädytettyjä munia, jäädytettyä munaseosta, nestemäistä munamassaa, nestemäistä munamassaseosta, munajauhetta tai munajauheseosta (produit d’oeufs) Kanadaan. Ennen vientiä, valmistavan laitoksen on oltava hyväksytty Kanadan elintarvikeviranomaisen Canadian Food Inspection Agency CFIAn toimesta. Tiedustelut: ylitarkastaja Eeva-Liisa Taskinen, vienti.elaintuotteet[at]evira.fi.

Lue lisää munatuotteiden yleisistä tuontiedellytyksistä Kanadaan. Tutustu myös todistuksella ilmoitettaviin EU-Kanada tiehtoihin. Todistusmalli laaditaan ja myönnetään EU-komission ylläpitämässä sähköisessä todistustusjärjestelmässä TRACES'ssä.

Kanadan-tuontiin hyväksytyt muna-alanlaitokset löytydät täältä

Liha ja lihatuotteet

Vientiehdot sianlihan viennille Suomesta Kanadaan löytyvät Kanadan viranomaisen (Canadian Food Inspection Agency) internet-sivulta. Todistusmalli laaditaan ja myönnetään EU-komission ylläpitämässä sähköisessä todistustusjärjestelmässä TRACES'ssä.

Vientihyväksytyt liha-alan laitokset

List of foreign countries establishments eligible to export meat products to Canada

Eläinlääkintötodistukset

1 TRACES-järjestelmä

Kts.todistukset TRACES-järjestelmässä  

2 Evirasta tilattavat eläinlääkintötodistuspohjat

Ei tilattavaa todistusmallia.

Poronlihatodistusta voi tiedustella sähköpostitse.