Valko-Venäjä

Jos suunnittelette vientiä Valko-Venäjälle katsokaa kohta Venäjä/Euraasian talousliitto.

 

Eviran eläinlääkintötodistukset

Malli käytössä olevasta Eviran eläinlääkintötodistuspohjasta:

Kala ja kalastutuotteet

EU:n ohjeistuksen mukaan kalan ja kalastustuotteiden viennissä Valko-Venäjälle käytetään alla olevan mallin mukaista todistusta:

Em. todistuksia voi tilata elintarvikkeiden yleisellä tilauslomakeella nro 5 (kts. linkki oikeanpuoleisessa palkissa).