Koosteet sopimuksista, säädöksistä ja ohjeista

 

Venäjän-vientiin hyväksytyllä tai hyväksyntää hakevalla elintarvikealan laitoksella tulee olla mapissa tulostettuina laitoksen toimintaan liittyvät sopimukset, säädökset ja ohjeet laitoksen omavalvonnasta vastaavien henkilöiden sekä laitosta valvovan virkaeläinlääkärin ymmärtämällä kielellä. Kaikkia laitoksia koskevien sopimusten, säädösten ja ohjeiden lisäksi alla on lueteltu vain maitoalan, kala-alan ja liha-alan laitoksia koskevat sopimukset, säädökset ja ohjeet. Laitoksen omavalvonnasta vastaavien henkilöiden tulee tutustua huolella kyseisten asiakirjojen sisältöön. 

Kooste kaikkia elintarvikealan laitoksia koskevista sopimuksista, säädöksistä ja ohjeista

Sopimukset ja säädökset

 • Federal law No 2 No 52-FZ (Sanitary and epidemiological welfare of the population) (pdf, 171 kt )
 • Federal law No 3 No 184-FZ (Technical regulaitons) (pdf, 210 kt)
 • EU:n ja Venäjän välinen vientiehtosopimus  September Memorandum (2.9.2004)  (pdf, 150 kt) liitteineen:  Liite 1  (pdf, 202 kt);  Liite 2 (pdf, 143 kt)
 • EU:n ja Venäjän välinen    Memorandum (4.4.2006) (pdf, 138 kt) aluejaosta eläintautitapauksissa
 • Technical regulation of the Customs Union (021/2011) Concerning Safety of Food Products  Enters into force on 1 July 2013, except for provisions concerning meat and meat products, milk and milk products, and fish and fishery products, as a result of EEC Collegium Decisions No 129 of 11 June 2013 aand No 147 of 25 June 2013
 • Technical Regulation of the Customs Union (005/2011) On Packaging Safety 
 • Technical Regulation of Customs Union (022/2011) Labelling of Food Products
 • Safety Requirements for Food Additives, Flavorings and Technological Aids (029/2012)
 • Tulliliiton päätös Nro 299 (28.5.2010) Customs Union common sanitary and epidemiological requirements, Chapter II (siltä osin kun ei ole uudempia teknisiä säädöksiä):  Kaikkia elintarvikkeita koskevat kohdat: 1.1. Area of applicaton, 1.6 Requirements for storage and transportation, Annex 1: hygienic safety requirements for canned food products, Annex 3: Permissible levels of radionuclides of Cesium-137 and strontium-90, 9. Other products, 11. Food products for pregnant and nursing women,12.-18. Lastenruokiin ja niiden raaka-aineisiin liittyviä vaatimuksia.
 • Tulliliiton päätös Nro 317 (18.6.2010), huomioiden siihen myöhemmin tehdyt muutokset:  Customs Union common veterinary and sanitary requirements; Kaikkia eläimistä saatavia tuotteita ja eläviä eläimiä koskee kohta General provisions (sivu 2) ja lähes kaikkia Chapter 39
 • Venäjän Federaation laki nro 29-FZ/2.1.2000 Elintarvikkeiden laadusta ja turvallisuudesta (pdf, 114 kt)
 • Venäjän Talousvesinormi SanPin 2.1.4.1074 01_fi  (pdf, 154 kt), muutos 1: SanPin 2496-09_fi  (pdf, 29 kt) ja muutos 2: SanPin 2.1.4.2580-10_fi  (pdf, 60 kt)

 

Ohjeet ja kirjeet

 

Kooste vain maitoalan laitoksia koskevista
sopimuksista, säädöksistä ja ohjeista

 • Pöytäkirja 30.7.2010 maitotuotteiden viennistä  (pdf, 272 kt) (Venäjän Federaation eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitoksen pääjohtaja S. A. Dankvertin, Suomen maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston osastopäällikön sijaisen Kirsi Heinosen ja Suomen elintarviketurvallisuusvirasto Eviran pääjohtajan Jaana Husu-Kallion välillä pidetystä työkokouksesta 30.7.2010.) 
 • Tehchnical Regulation of the Customs Union on Safety of Milk and Dairy Products (033/2013),   Liitteet 1-16
 • Tulliliiton päätös Nro 299 (28.5.2010), huomioiden siihen myöhemmin tehdyt muutokset:  Customs Union common sanitary and epidemiological requirements, Chapter II, section 1: Safety requirements and nutritional value of food products; Maitoa ja maitovalmisteita koskee taulukko: 2. Milk and milk products - from Group 04 (milk)
 • Tulliliiton päätös Nro 317 (18.6.2010), huomioiden siihen myöhemmin tehdyt muutokset:  Customs Union common veterinary and sanitary requirements;  Maitoa ja maitovalmisteita koskee Chapter 27 "Veterinary requirements...milk from large cattle and small cattle, and dairy products"
 • Maitoa ja meijerituotteita koskeva tekninen säädös - 12.6.2008 voimaan astunut laki 88-FZ, 2008 (pdf, 655 kt); muutettuna lailla nro 163-FZ, 2010. 
 • Venäjän viranomaisen suosituksia omavalvontanäytteenoton tiheyksistä - Maito ja maitovalmisteet (pdf, 18 kt)
 • Venäläisten tarkastajien maitoalan laitoksen tarkastuksessa käyttämä (englanninkielinen käännös) Tarkastuslista - maitoalan laitos EN (pdf, 558 kt)

 

Kooste vain  kala-alan laitoksia koskevista
sopimuksista, säädöksistä ja ohjeista

 

Kooste vain liha-alan laitoksia koskevista
sopimuksista, säädöksistä ja ohjeista

 • Lihan vientiä koskeva kahdenvälinen sopimus 14.4.2008 (pdf, 818 kt)
 • Pöytäkirja 30.7.2010 lihan ja lihavalmisteiden viennistä (pdf, 171 kt) (Venäjän Federaation eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitoksen pääjohtaja S.A. Dankvertin, Suomen maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston osastopäällikön sijaisen Kirsi Heinosen ja Suomen elintarviketurvallisuusvirasto Eviran pääjohtaja Jaana Husu-Kallion välillä pidetystä työkokouksesta 30.7.2010)
 • Technical regulation of the Customs Union on the Safety of Meat and Meat Products 34/2013 :  Liite 1;  Liite 2;   Liite 3;   Liite 4;  Liite 5 
 • Tulliliiton päätös Nro 299 (28.5.2010), huomioiden siihen myöhemmin tehdyt muutokset: Customs Union common sanitary and epidemiological requirements:  Chapter II, section 1: Safety requirements and nutritional value of food products; Lihaa ja lihavalmisteita koskevat seuraavat taulukot:  1. Meat and meat products; poultry, eggs, and products of their processing
 • Tulliliiton päätös Nro 317 (18.6.2010), huomioiden siihen myöhemmin tehdyt muutokset:  Customs Union common veterinary and sanitary requirements; Lihaa koskevia vaatimuksia käsitellään seuraavissa kappaleissa (Chapter): Punainen liha 22,  Siipikarjanliha 23, Hevosenliha 24, Säilykkeet, makkarat yms. 25, Kaninliha (tarhatun) 26, Villieläinten liha 28
 • Venäjän lihaa ja lihatuotteita koskevia teknisiä säännöksiä (luonnos, ei voimassa) RU (pdf, 744 kt) ja  Suomennettu liite 5 näytteenottotiheyksistä (pdf, 20 kt)
 • Venäjän viranomaisen suosituksia omavalvontanäytteenoton tiheyksistä - Punainen liha (pdf, 20 kt)
 • Venäjän viranomaisen suosituksia omavalvontanäytteenoton tiheyksistä - Siipikarjanliha ja munat (pdf, 19 kt)
 • Venäläisten tarkastajien liha-alan laitoksen tarkastuksessa käyttämä  Tarkastuslista (pdf, 558 kt) ja englanninkielinen käännös  Inspection checklist -   Meat processing plant (pdf, 250 kt)
 • Venäjän eläinlääkintähygieniasta annetut metodologiset ohjeet koskien teurastamoiden ja lihanjalostuslaitosten tarkastamista (valvontaa) (pdf, 256 kt)
 • Instruction 4086-86: State Sanitary Supervision on Meat Processing Establishments (pdf, 52 kt)