Todistusten tilaus- ja ilmoituslomakkeet

Evira toimittaa viennissä käytettäviä, turvapaperille painettuja eläinlääkintötodistuksia ainoastaan virkaeläinlääkäreille, joilla on Eläintautilain 441/2003 mukaan oikeus myöntää eläinlääkintötodistuksia. Tällaisia virkaeläinlääkäreitä ovat kunnaneläinlääkärit (ml. kaupungineläinlääkärit)  ja Eviran tarkastuseläinlääkärit.  

Eläinlääkintötodistuksia ei saa luovuttaa toisen valvontaviranomaisen (esim. kunta tai kuntayhtymä) käyttöön.

Venäjän/Euraasian talousliiton alueen vientiin tarkoitettuja eläinlääkintötodistuksia ja pre-export -todistuksia voivat tilata ja myöntää vuoden 2015 alusta alkaen vain virkaeläinlääkärit ja Eviran tarkastuseläinlääkärit, jotka ovat käyneet Venäjän-viennin laitosvalvonnan  2014 -koulutuksen ja läpäisseet tentin. 

Evirasta on tilattavissa eläinlääkintötodistuksia tuotantoeläimille, kilpailuhevosille ja näiden alkioille sekä eläimistä saataville elintarvikkeille ja sivutuotteille ja rehuille. Evirasta ei ole saatavana eläinlääkintötodistuksia lemmikkieläinten vientiin.'

Huom! Vuoden 2017 alussa tapahtuneen Eviran organisaatio-muutoksen vuoksi taloushallinnon tiliöintikoodit tilauslomakkeiden alareunassa ovat muuttuneet! Käytä alla olevia korjattua lomaketta!   

Tilauslomakkeet  

 

Huom! Koska edellä olevat tilauslomakeet ovat sähköisesti täytettäviä, emme käsittele käsintäytettyjä lomakkeita tulkintaongelmien välttämiseksi. Lomake tallennetaan ja lähetetään sähköpostin liitetiedostona osoitteella:  venajan.vientitodistukset (at) evira.fi. 

Varmistaaksesi, että käytät uusinta päivitettyä tilauslomaketta, hae tilauslomake aina tältä sivulta sen sijaan, että tallentaisit sen itsellesi. Tilauslomake toimii Evirassa paitsi tilauksen tositteena, myös perusteena laskutukselle ja näin ollen lomakkeen alareunassa mainitujen Eviran sisäisten taloushallinnon koodien on oltava ajantasaiset.

Saatavilla olevat todistukset

Sivulta Todistusten mallit löytyvät mallit kaikkien tällä hetkellä käytössä olevien eläinlääkintötodistusten sisällöstä.

Toimitamme todistuksia enintään 300 kpl/tilaus.Todistuksien menekki on harkittava  odotettavissa olevan viennin mukaisesti, sillä käyttämättömäksi jääneitä todistuksia ei voi palauttaa, eikä niitä hyvitetä.

Eläinlääkintötodistukset

Eläinlääkintötodistuksia on noin 30 erilaista, joita käytetään vietäessä Suomesta suoraan Venäjälle/Euraasian talousliiton alueelle:

  • suomalaisia eläviä eläimiä (Tilauslomake 1),
  • eläinperäisiä elintarvikkeita tai elintarvikkeiden eläinperäisiä raaka-aineita (Tilauslomake 2) 
  • eläinperäisiä sivutuotteita (esim. nahat) jä eläinperäisiä rehuja (Tilauslomake 3).

 

Eläviä eläimiä koskevien eläinlääkintötodistusten mukana saatetaan lähettää ohjeita, joista alla mallit:

Lisätodistukset

Eräiden eläinlääkintötodistusten mukaan tarvitaan usein lisätodistus esim. tietystä eläintaudista. Lisätodistuksia tilataan samoilla tilauslomakkeilla kuin ao. eläinlääkintötodistuksia ja lisätodistus onkin tilauslomakkeessa kyseisen eläinlääkintötodistuksen alla. Lisätodistukset painetaan numeroidulle turvapaperille kuten eläinlääkintötodistuksetkin ja ne ovat samanhintaisía. Seuraaville vientituotteille on tällä hetkellä saatavissa lisätodistuksia, joista alla mallit:

Pre-export -todistukset

Pre-export -todistuksia käytetään toimitettaessa Suomesta toiseen EU:n jäsenvaltioon suomalaisia eläviä eläimiä tai eläinperäisiä elintarvikkeita, eläinperäisiä raaka-aineita ja eläinperäisiä rehuja (Tilauslomake 4), jotka edelleen sieltä viedään Euraasian talouusliiton alueelle joko sellaisenaan tai käytetään toisessa jäsenvaltiossa em. alueelle vietävän eläinperäisen elintarvikkeen tai rehun valmistamiseen. 

Jos vientäväksi aikomanne tuote ei löydy em. todistuksista pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostilla:  vienti.elaintuotteet (at) evira.fi.

Todistusten hinnat

Todistukset ovat maksullisia kulloinkin voimassa olevan Eviran hinnaston  (Muut maksulliset palvelut > Todistukset > Vientitodistukset >Eläinlääkintötodistus) mukaisesti.

Kuukausi-ilmoitukset

Virkaeläinlääkärit tekevät  eläinlääkintötodistusten ja pre-expor -todistusten käytöstä ja mahdollisesta mitätöinnistä Eviralle selvityksen todistusten myöntämistä seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä kuukausi-ilmoituslomakkeilla. Huom! Kuukausi-ilmoitus toimitetaan Eviraan myös niiltä kuukausilta, jolloin ei ole ollut vientiä. Tällöin rastitaan kuukausi-ilmoituksen kohta "Ei vientiä".
 

 

Ilmoitus-lomake on sähköisestl täytettävä (Evira ei käsittele käsintäytettyjä lomakkeita tulkinta-ongelmien välttämiseksi). Lomake tallennetaan ja lähetetään sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: venajan.vientitodistukset (at) evira.fi.  

 

Tiedustelut:

Todistusten myynti ja seuranta: venajan.vientitodistukset (at) evira.fi.

Todistusten täyttäminen: euraasia (at) evira.fi