Poistuneet viennin rajoitukset

 

Oheen on koottu poistuneet vientirajoitukset. Otsikon päivämäärä on päivä, jolloin vientirajoitus on poistunut. Alkuperäinen tiedote vientirajoituksen asettamisesta on luettavissa otsikon alla.  

1.5.2013

Väliaikainen elävien eläinten vientirajoitus Schmallenberg-viruksen vuoksi

Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitos (FSVPS) on asettanut väliaikaisen vientirajoituksen EU:n alueelta vietäville eläville eläimille (nautaeläimet, pienet märehtijät ja siat). Rajoitus astuu voimaan 20.3.2012. Rajoitus koskee jalostuseläimiä, joiden karanteeni-toimenpiteeet toteutetaan viejämaassa Venäjän eläinterveys-viranomaisten valvonnassa.

Venäjän mukaan rajoituksen syynä ovat sen havaitsemat puutteet EU-maiden viranomaisten suorittamassa vietävien erien valvonnassa. Venäjä ei kuitenkaan tässä yhteydessä ilmoittanut havainneensa puutteita Suomen viranomaisten toiminnassa. Vientirajoitus koskee kuitenkin myös Suomea. EU on ilmoittanut, että rajoitus on kohtuuton johtuen havaittujen puutteiden vähäisyydestä. Lisäksi EU:n mielestä puutteet ovat elleet lähinnä teknisiä, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta tai eläinten terveyttä Venäjällä.

Venäjä perustelee rajoitusta myös Schmallenberg-viruksen aiheuttamana varotoimenpiteenä. Virus todettiin EU-alueella syksyllä 2011 ja Venäjä katsoo, ettei viruksesta ja sen leviämisestä tiedetä vielä tarpeeksi. EU:n mielestä tuontikielto on suhteeton, koska Schmallenberg-viruksen esiintymisalue on rajattu, tauti tarttuu vain märehtijöihin ja taudin aiheuttamat taloudelliset menetykset ovat vähäisiä.

EU on esittänyt rajotiuksen purkamista EU:n ja Venäjän välisissä neuvotteluissa 15.-16.3.2012, mutta tuloksetta. Venäjä on ilmoittanut edellyttävänsä, että EU-maat tehostavat viennin valvontaa ja että Euroopan komission tulisi valvoa jäsenmaiden vientivalvonnan suorittamista.

Rajoituksen vaikutukset Suomelle ovat toistaiseksi vähäiset. Elävien eläinten vientirajoituksen lisäksi Venäjä on kuitenkin väläyttänyt mahdollisuutta myös sianlihan viennin rajoittamiseen EU-alueelta. Jos Venäjä laajentaisi rajotiuksen koskemaan myös EU:n alueelta peräisin olevaa sianlihaa, vaikutus Suomen elintarvikeviennille olisi merkittävä.

Tilanne vuoden 2013 alussa

 

Vuoden 2012 syksyllä Schmallenberg-viruksen vasta-aineita on todettu Ahvenanmaan maakunnassa sekä Lounais- ja Etelä-Suomessa sijaitsevien tilojen nautakarjoista. Tämän johdosta Venäjän eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitos (FSVPS) on asettanut vientirajotiuksia myös Suomesta tuotaville jalostuseläimille ja geneettiselle materiaalille 2.11.2012 alkaen.

FSVPS on tammikuun lopussa toimittanut Suomeen kirjeen, jonka mukaan se olettaa, että vaikka tauti löydettiin 20122, sitä on esiintynyt Euroopassa ja paljon aikaisemmin. Koska ei voida taata, että sperma joka on otettu talteen ennen taudin havaitsemista Suomessa eli ennen 1.8.2012, olisi vapaata Schmallenbergin-viruksesta, Venäjä ei ole valmis kumoamaan väliaikaisia rajoituksia, jotka koskevat märehtijöiden ja niiden geneettisen materiaalin kauttakulkua ja tuontia Suomesta Venäjän alueelle.