Todistukset ja lomakkeet

Elävien eläinten ja eläimistä saatavien tuotteiden viennissä käytetään vientieräkohtaisia eläinlääkintötodistuksia. Niiden tarkoitus on todistaa viennin kohdemaan viranomaiselle, että vietävä eläin tai tuote ei ole vaaraksi ihmisten tai eläinten terveydelle ja että se täyttää kohdemaan asettamat vientiehdot.

Amerikan Yhdysvaltojen (USA) viennissä käytettävät eläinlääkintötodistukset ovat numeroiduille turvapaperille tulostettuja ja niitä myöntää USA:n vientiin hyväksytyn laitoksen valvoja. Vientierä kohtainen hyväksyntä edellyttää, että USA:n vientivaatimukset täyttyvät tuotteen, tuotannon, erän lähtötarkastuksen tekemisen ja Eviran kuukausittaisen auditoinnin osalta.

Eviran eläinlääkintötodistukset

Alla on mallit USA:n viennissä käytettävistä eläinlääkäritodistuksien sisällöstä:

Tilauslomake ja hinnat

Evira toimittaa USA:n viennissä käytettäviä eläinlääkäritodistuksia  ainoastaan Eviran palveluksessa olevalle USA:n vientiin hyväksyttyä laitosta valvovalle tarkastuseläinlääkärille. Evira laskuttaa laitoksen valvojan tilaamat todistukset asianomaiselta laitokselta. 

Sähköinen tilauslomake (Evira ei käsittele käsintäytettyjä lomakkeita väärinkäsitysten välttämiseksi) lähetetään Eviraan sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: muutmaat.vientitodistukset at-merkki.gif evira.fi.  Muista merkitä viestin otsikoksi USA:n todistusten tilaus, sillä postilaatikkoon tulee myös muiden 3.maiden todistustilauksia!

Hinta

Todistukset ovat maksullisia kulloinkin voimassa olevan Eviran hinnaston mukaisesti.

Kuukausi-ilmoitus käytetyistä ja mitätöidyistä todistuksista

Tarkastuseläinlääkärin on tehtävä eläinlääkintötodistusten myöntämisestä ja mahdollisesta mitätöinnistä selvitys Eviran kuukausi-ilmoituslomakkeella. Kuukausi-ilmoitus -lomake toimitetaan Eviran Raja- ja luomuvalvontayksikölle sähköpostilla todistuksen myöntämistä seuraavan kuukauden 10. päivään mennessä. Kuukausi-ilmoituslomake on sähköisesti täytettävä suojattu excel-lomake eikä Evira näin ollen käsittele käsintäyttyjä ilmoituslomakkeita. 

Kuukausi-ilmoitus lähetetään sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: muutmaat.vientitodistukset at-merkki.gif  evira.fi.  

Ohjeet

Yhteyshenkilöt

Eläinlääkintötodistusten tilaukseen ja laskutukseen liittyvät asiat

muutmaat.vientitodistukset at-merkki.gif evira.fi

Vientivaatimuksiin ja tarkastuksiin liittyvät asiat

Tiedustelut ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen: usda at-merkki.gif evira.fi