Elintarvikkeiden valmistus ja myynti

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on valvoa ja edistää kaikkien elintarvikkeiden turvallisuutta, asianmukaista laatua ja koostumusta sekä ehkäistä ja poistaa elintarvikkeista johtuvia terveyshaittoja. Tähän osioon on koottu materiaalia käytännön valvonnan avuksi.

Elintarvikealan yrittäjille on tietoa mm. elintarvikkeita koskevista määräyksistä, elintarvikehuoneistoja koskevista asioista ja elintarvikekuljetuksista.

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA