Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely

Työntekijältä, joka työskentelee elintarvikehuoneistossa ja käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, vaaditaan

 • hygieniapassi (eli osaamistodistus) 
  (Elintarvikelaki 23/2006 27 § 2 mom)
 • riittävä suojavaatetus
  (Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 17 §). 
   

Evira on laatinut  taulukon siitä, mikä katsotaan pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittelyksi ja mikä ei. Asia on esitetty käytännön esimerkkien avulla. Taulukko on jaettu kolmeen eri osaan:

 • ei vaadita hygieniapassia ja suojavaatetusta
 • vaaditaan hygieniapassi ja riittävä suojavaatetus
 • ei vaadita hygieniapassia, mutta vaaditaan riittävä suojavaatetus.

 

Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely -taulukko (20.3.2018 pdf)