Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely

Työntekijältä, joka työskentelee elintarvikehuoneistossa ja käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, vaaditaan

 • osaamistodistus eli hygieniapassi
  (Elintarvikelaki 23/2006 27 § 2 mom)
 • terveydentilan selvitys
  (Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 15 §, Tartuntatautilaki 583/1986 20 §)
 • suojavaatetus
  (Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 17 §).
   

Evira on laatinut  taulukon siitä, mikä katsotaan pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittelyksi ja mikä ei. Asia on esitetty käytännön esimerkkien avulla. Taulukko on jaettu kolmeen eri osaan:

 • ei vaadita osaamistodistusta, terveydentilan selvitystä ja suojavaatetusta
 • vaaditaan osaamistodistus, terveydentilan selvitys ja suojavaatetus
 • ei vaadita osaamistodistusta, mutta vaaditaan terveydentilan selvitys ja suojavaatetus.

 

Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely -taulukko (14.6.2017 pdf)