Elintarvikehuoneistot

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa taikka muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikkaa ( elintarvikelaki 23/2006)

Elintarvikehuoneistosta on tehtävä ilmoitus elintarvikelaissa  mainittuja poikkeuksia (13 § 6 mom.)  lukuun ottamatta asianomaiselle valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista ( ilmoitettu elintarvikehuoneisto). Omavalvontaa ei enää hyväksytä, mutta se on esitettävä valvontaviranomaiselle viimeistään ensimmäisellä tarkastuksella.

 Jos elintarvikehuoneistossa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, huoneistolle on haettava hyväksyntää asianomaiselta valvontaviranomaiselta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista ( laitos). Hakemuksen yhteydessä valvontaviranomaiselle on esitettävä kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Elintarvikehuoneiston hyväksymismenettelystä on tarkempia säännöksiä valtioneuvoston elintarvikevalvonnasta antamassa asetuksessa 420/2011.

Elintarvikehuoneiston ilmoituslomake on saatavilla sijaintikunnan elintarvikeviranomaiselta, käytännössä sen valvontayksikön nettisivuilta, jonka alueella elintarvikehuoneisto aloittaa toimintansa. Valvontayksikön nettisivut voi etsiä seuraavan linkin avulla, kun valitsee sen kunnan, jossa  elintarvikehuoneisto aloittaa toimintansa:  valvontayksikkö

LISÄÄ AIHEESTA PALVELUSSAMME

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA