Hyväksytyt elintarvikehuoneistot eli laitokset

Elintarvikelaissa on säädetty elintarvikehuoneistoja koskevista yleisistä vaatimuksista. Lisäksi elintarvikehuoneistojen rakenteellisista ja toiminnallisista vaatimuksista on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston elintarvikehygieniasta antamassa asetuksessa (EY) 852/2004.  Eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsitteleville elintarvikehuoneistoille, eli laitoksille asetettavista vaatimuksista on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä antamassa asetuksessa (EY) 853/2004 sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa laitosten elintarvikehygieniasta. Laitoksen hyväksymisen edellytyksenä on, että laitos on elintarvikelainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukainen.

Lisätietoa tukkuliikkeiden hyväksymisestä löytyy Usein kysyttyä-osiosta

 

Lisää aiheesta muualla verkossa