LIHANTARKASTAJAN JA LIHANTARKASTUSAVUSTAJAN pätevyysvaatimukset

Lihantarkastajien ja lihantarkastuksessa avustavan teurastamon henkilökunnan, eli lihantarkastusavustajien pätevyysvaatimukset on määritelty asetuksen (EY) N:o 854/2004 artiklassa 5 ja liitteen I jaksossa III. Suomessa asetuksen mukaisen pätevyyden voi saada suorittamalla Lihantarkastuksen ammattitutkinnon. Koulutusta järjestävät siihen näyttötutkinto-oikeuden saaneet ammattioppilaitokset.

Evira katsoo, että Suomessa laillistetut eläinlääkärit voivat toimia lihantarkastajina tai lihantarkastusavustajina ilman lisäkoulutusta, jos heidän tutkintoonsa kuuluvat asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteen I jakson III luvun IV B mukaiset asiat.

LISÄÄ AIHEESTA MUUALLA VERKOSSA